Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision och värdering

Vår vision om öppenhet och mångfald och vår grundläggande värdering om respekt och förtroende för var och en - ska genomsyra allt vi gör i kommunen, varje beslut som fattas!

Öppenhet och mångfald

Kommunens vision bygger på att öppenhet är ett förhållningssätt som leder till mångfald. Att ha en vision som är ett förhållningssätt innebär att var och en är med och skapar det konkreta innehållet. Innebörden av öppenhet och mångfald utvecklas till exempel i de politiska partiprogrammen, i de kommunala verksamheterna, i olika privata företags verksamhetsplaner och i enskilda människors handlande.

Visionen är långsiktig och ett styrinstrument

Det betyder att den ska hålla som idé under lång tid och att den inte behöver revideras utifrån tillfälliga tillstånd som politiska mandatperioder eller ekonomiska konjunktursvängningar.

Förhoppningen är att visionen på sikt får ett genomslag i samhällets olika delar och på så sätt skapar något som skulle kunna beskrivas som en "Nacka-anda"

Öppenhet och Mångfald står också för en tillåtande attityd. Det betyder att vi i Nacka ska tillåta varandra att lyckas och att misslyckas, men också att vi bör stödja den som inte av egen kraft kan skapa sig goda levnadsbetingelser.

En av de mer påtagliga praktiska konsekvenserna av visionen är att den på alla plan i kommunen ska tjäna som ett styrinstrument. Ambitionen är att många människor ska vilja förverkliga visionen genom att leva som de lär. Politiker, oberoende av partifärg, har ett ansvar för att värna om den långsiktighet och överblick som krävs.

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar

Värderingen speglar kommunens tro att människor kan och vill själva, att de fattar rationella beslut utifrån en kunskap om sin situation och sina behov. Kommunen väger samman allmänna och enskilda intressen i de beslut som gäller kollektivt för alla, men i individuella frågor är det de enskilda medborgarna som har bäst förutsättningar att fatta beslut som gäller dem själva.

Värderingen är en viktig byggsten i hur kommunen bygger Nacka-samhället och hur kommunen ser sin roll i det. Värderingen gäller också kommunen som arbetsgivare, i dess myndighetsutövning och som producent av kommunalt finansierade tjänster .

Sidan uppdaterades: