Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

2021

2018

2015

2014

  • 2014 mottog Condorens förskolor Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Domarkommittén har beslutat att tilldela Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014 till Condorens förskolor; tre kommunala förskolor med ett engagerat och uthålligt ledarskap som synliggör och lyfter varje individs unika förutsättningar, förmåga och kompetens. Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyras av delaktighet, inflytande och initiativkraft, vilket skapar och säkerställer hög kundnöjdhet. Verksamhetens vision ”Vi fångar världen” och värdeorden ”självkänsla, vilja och gemenskap”, ger alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar i samspel med engagerade och kompetenta pedagoger.

Condorens förskolor tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har gjort sig väl förtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

2011

  • 2011 mottog Condorens förskolor Utmärkelsen Svensk Kvalitet för sitt arbete med organisationens processer.

Domarkommiténs motivering:

Condorens förskolor driver förskoleverksamhet för drygt 245 barn på tre platser inom Nacka Kommun. Condorens förskolor har ett situationsanpassat ledarskap och använder medarbetarnas förmåga och vilja till att utveckla organisationen i enlighet med värdegrund och vision. Värdegrunden är väl inarbetad i verksamheten och består av ledorden: Självkänsla, vilja och gemenskap.

Kännetecknande för Condorens förskolor är systematisk och daglig användning av den pedagogiska dokumentationen och då även återkommande, avsatt tid för reflektion. Detta skapar förutsättningar för delaktighet, kunskapsutveckling och lärande samt förbättring av det pedagogiska arbetet och processerna.

Condorens förskolor har en långsiktig strategisk och individuell kompetensutveckling som stöder utfästelser till kund och lärande hos barn. Den utvecklingen är också i linje med de egna ledorden.

Condorens förskolor är väl skickade att vara ett föredöme genom en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Condorens förskolor har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

2010

  • 2010 mottog Condorens förskolor utmärkelsen Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola.

Domarkommiténs motivering:

Optimus och Kristallens förskolor leds kraftfullt och målinriktat och kännetecknas av kompetenta barn som växer genom engagerade, stolta och professionella medarbetare.Förskolorna har en tydlig pedagogisk profil, vision och gemensam värdegrund som möjliggör ett kundorienterat utvecklingsarbete. Genom tydlig processfokus och väl inarbetade mötes och beslutsrutiner kan förskolorna enkelt fånga upp och reagera på eventuella förbättringsmöjligheter i processerna som säkerställs genom systematisk uppföljning och utvärdering. En kultur av stimulerat lärande, kreativitet och nya idéer med fokus på verksamhetens mål och individens läroprocesser genomsyrar hela verksamheten. Optimus och Kristallens förskolor är nationella föredömen för andra förskolor, skolor och verksamheter att inspireras och lära av.

2009

  • Nackaförskola bäst i Sverige och vinnare av Kvalitetsutmärkelsen Årets bästa Qualisförskola. Precis som 2008 går även årets Kvalitetsutmärkelse till en förskola i Nacka. Vi gratulerar ledning och personal på Optimus Förskola i Nacka till mycket goda resultat.

2008

  • Nackaförskola bäst i Sverige och vinnare av Kvalitetsutmärkelsen Årets bästa Qualisförskola. 2008 års Kvalitetsutmärkelse till Kristallens förskola i Nacka

Sidan uppdaterades: