Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

FAQ

Här kan du som vårdnadshavare läsa om vanliga frågor och svar gällande modersmålsundervisning.

Vi har haft en engelsktalande barnflicka under våra barns uppväxt och nu vill vi att våra barn ska läsa modersmål. Har våra barn rätt till det?


Svar:

Nej, ert barn har inte rätt till modersmålsundervisning. Kriterierna för att ha rätt till modersmål är (Skolverkets hemsida):

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Vad betyder grundläggande kunskaper?


Svar:

Grundläggande kunskaper i modersmålet betyder att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen och förstå enkla texter. Barnet ska förstå muntliga instruktioner samt kunna delta i samtal om enkla ämnen. Kraven för grundläggande kunskaper ökar med elevens ålder.

Vi har bott utomlands större delen av vårt barns liv och hon kan flytande franska, får mitt barn läsa modersmål då?


Svar:

Nej, ert barn har inte rätt till modersmålsundervisning. Kriterierna för att ha rätt till modersmål är (hämtat från Skolverkets hemsida):

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Vi har fått avslag på vårt barns modersmålsansökan, behöver vi ansöka på nytt inför kommande läsår?


Svar:

Ja, om ni har fått avslag på ert barns modersmålsansökan ska en ny ansökan göras inför kommande läsår om avslagsmotiveringen är:

 • att vi inte har minst fem elever som ansökt om språket hos samma huvdman.
 • Modersmålsenheten inte har lyckats rekrytera en lämplig lärare.

Kan mitt barn få distansundervisning?


Svar:

Nej, tyvärr erbjuder vi inte distansundervisning eller fjärrundervisning.

Om man har ansökt om modersmål är det närvaroplikt på lektionerna.

Tiden som modersmålsläraren har erbjudit passar inte mitt barn, hur gör jag då?


Svar:

Våra modersmålslärare gör sitt bästa för att få ihop ett schema som passar alla elever så bra som möjligt, utan att behöva åka fram och tillbaka mellan skolor. I dag har många elever andra fritidsaktiviteter efter att skoltid, vilket kan göra att det blir svårt att finna en lämplig tid för modersmålslektioner.

Om tiden som modersmålsläraren erbjuder inte passar ska eleven bli erbjuden att komma till annan skola för att få undervisning i hopp om att den tiden och dagen passar eleven bättre.

När sker modersmålsundervisningen?


Svar:

Modersmålsundervisning ska placeras utanför ordinarie skoltid, antingen före eller efter. I vissa fall kan det vara möjligt att placera en lektion på en längre rast, men då ska biträdande rektor, elev, elevens lärare och vårdnadshavare godkänna detta.

Undervisningen kan läggas fram till 17.30 på vardagar.

Mitt barn uppfyller alla kriterierna för att ha rätt till modersmål, varför får inte barnet någon undervisning?


Svar:

Vi försöker tillgodose allas önskemål och hitta lärare i så många språk som möjligt. För att vi ska rekrytera en lärare i ett språk krävs detta:

 • det finns minst fem elever under samma huvudman som har rätt till undervisningen i det språket.
 • dessa elever vill få undervisning i språket.
 • det finns en lämplig lärare.

Alla kommunala skolor har samma huvudman och varje friskola har en egen huvudman om det inte är några skolor som ägs av samma huvudman.

I vissa mindre språk är det inte lätt att rekrytera en lämplig lärare, vilket också kan vara en anledning till varför vi inte kan starta igång modersmålsundervisning för elever även om det finns fem eller fler elever som önskar modersmålsundervisning i språket.

Från vilken ålder erbjuds modersmålsundervisning?


Svar:

Vi erbjuder modersmålsundervisning från och med förskoleklass.

Är det obligatorisk närvaro på modersmålslektionerna?


Svar:

Ja. Det är frivilligt att ansöka om modersmålsundervisning, men så snart eleven är antagen är det obligatorisk närvaro, precis som i andra skolämnen.

Jag hittar inte svaret på min fråga, vad gör jag?


Svar:

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på modersmalsenheten@nacka.se.

När börjar undervisningen för terminen?


Svar:

Höstterminen: första måndagen i september.

Vårterminen: första skoldagen för terminen.

Hur säger jag upp mitt barns modersmålsundervisning?


Svar:

Avanmälan görs via denna länk på Modersmålsenhetens hemsida.

Får mitt barn betyg i ämnet modersmål?


Svar:

Ja, man följer ämnesplan och kursplan för ämnet modersmål.

Behöver jag ansöka om modersmål för mitt barn inför varje läsår?


Svar:

Nej, det behövs inte en ny ansökan inför nytt läsår. Du anmäler ditt barn en gång och modersmålsundervisningen fortsätter tills dess att Modersmålsenheten får en avanmälan.

Behöver jag avanmäla mitt barn?


Svar:

Ja, om ditt barn ska avsluta sin modersmålsundervisning behöver du avanmäla henne eller honom. Detta gör du här.

Mitt barn har eller ska byta skola, men vill fortsätta med sin modersmålsundervisning. Behöver vi göra en ny ansökan?


Svar:

Om ditt barn har en pågående modersmålsundervisning och han eller hon ska byta skola och önskar fortsätta med undervisningen ska ni meddela ert barns namn och vilken skola som barnet ska börja på till modersmalsenheten@nacka.se. Modersmålsenheten kommer att göra sitt bästa för att hitta en lämplig lektionstid på den nya skolan, alternativt bli erbjuden att komma till en annan skola för att ha lektion i en befintlig grupp.

När är sista ansökningsdag?


Svar:

Sista ansökningsdag för kommande läsår är 20 april. Vi tar även emot elever inför vårterminen i mån av plats i befintliga undervisningsgrupper. Läs mer här.

Sidan uppdaterades: