Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyanlända elever

Nedan finns information om lagar, förordningar och andra regelverk gällande studiehandledning.

Nyanländas rätt till stöd

Det finns flera olika åtgärder för att stödja nyanlända elever i deras skolgång. Här hittar du information om studiehandledning på modersmålet.

 • Vem har rätt till studiehandledning på modersmålet?

En elev som behöver det ska få studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller inte bara nyanlända elever utan alla elever i

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Det gäller om de har tagits emot i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller anpassade grundskolan, och deras kunskaper har bedömts. Dessa elever ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart att det inte behövs.

 • Hur länge kan en elev ha rätt till studiehandledning på modersmålet?

Det finns ingen begränsning av hur länge och i vilken omfattning en elev kan ha rätt till studiehandledning på modersmålet. Det är elevens behov som ska styra.

 • Kan en elev få studiehandledning på något annat språk än sitt modersmål?

Ja, en elev kan i vissa fall få studiehandledning på ett annat språk än sitt modersmål. Det gäller elever som har rätt till modersmålsundervisning och som innan de kom till Sverige har fått undervisning på ett annat språk än sitt modersmål. De eleverna kan få studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, men bara om det finns särskilda skäl. De nyanlända elever som tagits emot i högstadiet och som har en förstärkt rätt till studiehandledning kan få studiehandledningen på sitt starkaste skolspråk, även om det är ett annat språk än modersmålet.

 • Vad menas med en elevs starkaste skolspråk?

Med skolspråk menas det språk som eleverna får sin undervisning i olika ämnen på. En elevs starkaste skolspråk är det språk som eleven bäst utvecklar sina kunskaper på. Det finns till exempel nyanlända elever som har varit på flykt under en längre tid och därför fått en stor del av sin skolgång i ett annat land än hemlandet och på ett annat språk än modersmålet. Det kan hända att dessa elever utvecklar sina kunskaper bäst på det språket.

Elevens rektor fattar beslut om studiehandledning i enlighet med rådande styrdokument, samt kommunala beslut som gäller i Nacka kommun. Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Denna text är hämtad från Skolverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: