Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Modersmålsenheten i Nacka kommun undervisar cirka 2 500 elever i kommunala och fristående grundskolor och gymnasieskolor. På Modersmålsenheten arbetar 65 modersmålslärare och de undervisar i 40 olika språk. Modersmålsenheten erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning och tolkning.

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk, men också att ge eleven kunskap om modersmålets betydelse för elevens språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.

Läs mer om regelverk för modersmålsundervisning här.

Sidan uppdaterades: