Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbar utveckling

Ingen kan längre blunda för den miljöpåverkan vårt levnadssätt medför. Frågor kring hållbar utveckling är en del av undervisningen, de finns på olika sätt beskrivna i nästan alla ämnens kursplaner. Sedan vi fick Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling har vi arbetat mer strukturerat.

Vi har antagit en miljöplan som ska styra vårt arbete. I varje arbetslag finns en miljöansvarig med uppgift att bevaka att hållbar utveckling är en punkt på dagordningen vid alla arbetslags- och lagrådsmöten. Skolans miljögrupp initierar flera aktiviteter. Med kampanjen Släng inte mat ville vi få ner svinnet i skolmatsalen och visa på det enorma resursslöseriet. Skolan har årligen sin egen Earth hour då vi fokuserar på hållbarhetsfrågor. Under en temadag genomför hela högstadiet, 630 elever och 70 vuxna, ett miljöspel, Future Body. Här får alla läroplanens förmågor användas för att under utmanande tävlingsformer konstruera och sälja varor, med minst miljöpåverkan. ”Det roligaste vi gjort på högstadiet” sa flera elever och en lärare menade att ”Detta är den bästa temadagen under mina 30 år i skolan!”

Genom att delta i olika Gå och Cykla-tävlingar och propagera för Vandrande skolbuss försöker vi få ner föräldrarnas skjutsande. Det blir en vinst för både miljön och barnens fysik!

Myrsjöskolan har som första skola i Nacka fått utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats av Nacka kommun. Vi uppmanar och gör det enkelt för vår personal att ta cykeln till jobbet.

Sidan uppdaterades: