Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Maj

Nionde året i rad! Vi har ett skolbibliotek i världsklass

Vi har valt att satsa på ett riktigt bibliotek med utbildade bibliotekarier som är en del av undervisningen. Därför har vårt skolbibliotek för nionde året i rad tilldelats utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

I Nacka gymnasiums skolbibliotek jobbar tre fackutbildade bibliotekarier med informationssökning, källkritik, läsfrämjande och språkutveckling. Biblioteket har fräscha och rymliga lokaler, men bibliotekarierna kommer också ut i klassrummen och håller lektioner inom ramen för olika samarbetsprojekt med lärarna.

"Skolbibliotek i världsklass" är en utmärkelse som fackförbundet DIK ger till de skolbibliotek som når högt ställda mål. Utmärkelsen har delats ut sedan 2013 och vårt skolbibliotek har levt upp till kraven varje år.

varldsklass2021.jpg

KRITERIERNA

Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

varldsklass1.jpg

varldsklass2.jpg

varldsklass3.jpg

varldsklass4.jpg

varldsklass6.jpg

Sidan uppdaterades: