Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

För tionde året i rad - Vi har ett skolbibliotek i världsklass!

På Nacka gymnasium är skolbiblioteket en integrerad del i undervisningen och en viktig faktor i att eleverna ska ha så goda chanser som möjligt att nå sina mål i alla ämnen. Därför har vi för tionde året i rad tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

Nacka gymnasiums skolbibliotek har utsetts till ett skolbibliotek i världsklass 2022, för 10:e året i rad. Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK och syftet är att sprida kunskap om hur man skapar ett välfungerande skolbibliotek. DIK har delat ut utmärkelsen sedan tio år tillbaka och Nacka gymnasium har alltså fått utmärkelsen varje år.

Nacka gymnasium är en skola med höga ambitioner kring elevernas utbildning och då är ett välfungerande skolbibliotek med goda samarbeten, fackutbildad personal och ett aktuellt och brett mediebestånd en naturlig del. Utmärkelsen är ett viktigt kvitto för skolbibliotekarier och skolledning på att vi arbetar på ett bra sätt.

En del i skolbibliotekets arbete som bedöms när skolbibliotek i världsklass utses, är att skolbiblioteket är en integrerad pedagogisk resurs. Här är en av Nacka gymnasiums skolbiblioteks styrkor det fina, nära och engagerade samarbete som finns med elever och lärare.

Läs mer om årets alla vinnare - och kriterierna för att tilldelas utmärkelsen - på DIK:s webbplats.

_JGP9876.jpg

Intervju med Malin Söderberg

Nacka kommun bad Malin Söderberg, biträdande rektor på Nacka gymnasium, att berätta mer om hur vi arbetar med skolbiblioteket som en integrerad del i undervisningen.

Vad skulle du säga är de viktigaste parametrarna som gör att ni håller så hög klass?
- Vi har höga ambitioner kring elevernas utbildning och har bedrivit ett långsiktigt arbete med att skolbiblioteket ska vara en naturlig integrerad del i elevernas utbildning. Vi har satsat på utbildad personal i skolbiblioteket, har tydliga mål och bedriver ett kvalitetsarbete kring skolbibliotekets verksamhet. Dessutom har vi många goda samarbeten mellan skolbibliotek, lärare och skolledning. Och inte minst har vi fantastiska elever som engagerar sig och bidrar med förslag på litteratur att köpa in och vilken verksamhet de önskar sig.

Varför är det viktigt att vara med och tävla om en sådan här utmärkelse?
- I alla verksamheter finns det risk för att bli hemmablind. För oss är det viktigt att alla delar av skolans verksamhet håller god kvalitet och då är detta ett bra tillfälle att få syn på sin egen verksamhet utifrån uppsatta kriterier, samt att få återkoppling på att vi arbetar på ett bra sätt.

Hur firar ni utmärkelsen?
- Ett sätt att fira framgång är ju att få fortsätta med bekräftat goda insatser, så vi håller fast vid vårt arbete att försöka utveckla och förbättra verksamheten ännu mer tillsammans med elever och lärare. Sedan blir det nog något mer festligt firande för att uppmärksamma utmärkelsen, men det är inte färdigplanerat än.

Sidan uppdaterades: