Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Våra IM-lärare föreläste i Berlin

När sommaren tog fart åkte fem av våra lärare till Berlin, för att föreläsa Humboldt-universitet - en minst sagt intensiv, men väldigt lärorik resa.

I början på sommaren åkte vi - lärarna Åsa, Sofia, Ingrid, Louise och Mirjam - till Berlin för att föreläsa om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Humboldtuniversitetet. Deltagare var lärarstudenter på bachelor- och masternivå, som läste kursen Deutsch im Mehrspachigkeitskontext.

humboldt4.jpg

Resan finansierades av pengarna vi vann för vårt Fjädernarbete ”Bättre betyg i fler ämnen på kortare tid. Ett utvecklingsarbete inom språkintroduktionsprogrammet på Nacka gymnasium” och var ett sätt för oss att utvärdera vårt arbete med Intensivsvenska.

I Berlin arbetade vi med Intensivsvenska-projektets projektledare, Maria Lim-Falk (Stockholms Universitet) och Tomas Riad (Stockholms Universitet och Svenska Akademien). Vi knöt kontakt med Doktor Nicole Schumacher, Humboldt Universität zu Berlin, och Cosima som undervisar nyanlända i tyska.

humboldt5.jpg

humboldt6.jpg

Intensivt - men lärorikt

Våra tre heldagar i Berlin präglades av mycket arbete med vår del av föreläsningen. Väl på Humboldt inledde Maria Lim-Falk med en övergripande introduktion av Intensivsvenska och Tomas Riad föreläste om ordinlärningens mekanismer.

Louise höll ett inledande anförande om vårt arbete på tyska, Mirjam föreläste om hur hon arbetar språk- och kunskapsutvecklande i historia. Sofia berättade om ordkortssatsningen och Åsa och Ingrid föreläste om hur vi arbetar med litteratur inom Intensivsvenska.

humboldt1.jpg

Det var en intensiv resa med långa arbetspass då vi förberedde våra presentationer, men den var inspirerande och gav mycket energi. I och med att vi också träffade tyska kollegor så fick vi mycket information om hur skolsituationen ser ut i Tyskland. Att vara lärare innebär vissa utmaningar som verkar vara internationella. Vi kände igen mycket av vad de berättade och kunde utbyta intressanta tankar och erfarenheter.

Förutom arbetet med föreläsningen hann vi också gå på intressanta muséer och promenera runt i Berlin och njuta av staden.

humboldt2.jpg

Utvecklingen fortsätter

Nästa steg för Introduktionsprogrammets arbetslag är att delta i utbildningen SAMSYN som ges av Maria Lim-Falk och Skolverket. Det blir ett sätt att fortsätta utveckla vårt arbete med nyanlända elever. SAMSYN-utbildningen börjar i januari 2024.

/Åsa, arbetslagsledare för IM/IMS

Sidan uppdaterades: