Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekonomi

Vill du lära dig allt om entreprenörskap är det här utbildningen för dig. Alla elever får starta och driva ett företag och mycket av utbildning syftar till att förbereda dig inför detta. Vi har under de senaste åren varit otroligt framgångsrika inom Ungt Företagande, UF, och är en av de ledande skolorna i Stockholm.

Är du en framtida ekonom?

Under din utbildning hos oss kommer du att få uppleva många projekt. I årskurs ett har vi ett ämnesövergripande arbete inom företag och samhällsansvar. Målet här är att du skall träna på att skriva en vetenskaplig uppsats.

Vi lägger också stor vikt vid att träna på att våga och kunna prata inför människor och att du får testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är en förberedelse för skola och näringsliv, vilket betyder att alla elever måste jobba mer självständigt och försöka nå nya nivåer.

I årskurs två deltar vi i en internationell tävling som heter DECA, ett ”mini UF” där man utmanar elever att hitta innovativa sätt att använda vardagsföremål.

För att lyckas med sina studier behöver även trivseln vara god. Detta är något som vi arbetar mycket med.

Bland annat anordnar vi ett Ekonomi-OS där alla ekonomiklasserna på ett lekfullt sätt tävlar mot varandra i allt från volleyboll till frågesport. OS avslutas alltid med den klassiska klasstafetten.

Sidan uppdaterades: