Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur går det till vid en rättegång? Vad måste man tänka på

när man köper en lägenhet? Hur görs en brottmålsutredning?

Vilka rättigheter har man som konsument? Det här är utbilningen för dig som är intresserad av juridik och tänker dig en framtid som advokat, polis eller entreprenör. Våra lärare har erfarenhet och breda kontaktnät, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas med dina studier.

Juridik, ekonomi och samhälle

Juridikutbildningen är bred, med fördjupningar in såväl juridikämnet som inom kriminologi. Inom juridikkurserna läggs mycket tid på juridisk problemlösning och diskussioner för att lagtexten ska bli konkret. Vidare används aktuella händelser på juridikens område som underlag för att få en förståelse för hur juridiken påverkar privatpersoner, företag och samhället.

Inom kurser som sociologi, kriminologi och psykologi, fördjupas dina kunskaper om brott och straff, mänskliga beteenden samt sociala strukturer och normer. Vi följer också massmedias bevakning av olika rättsfall för att konkretisera kursernas innehåll.

Utbildningen är varierande och består av projektarbeten, rättegångsspel, föreläsningar och problemlösning. Vi deltar även i Skol-SM i juridik, där vi tävlar mot andra skolor i förmågan att lösa juridiska problem. För att stärka samhörigheten genomför vi bland annat Juridikens dag, tillsammans med elever från de andra årskurserna.

Efter gymnasiet

Juridikinriktningen ger dig en mycket god grund för högskolestudier i juridik, samhällsvetenskap och ekonomi. Dessutom utvecklar du kunskaper som är användbara i ditt liv oavsett framtida yrkesverksamhet.

Sidan uppdaterades: