Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beteendevetenskap

Inriktningen ger dig kunskap om vad som formar och påverkar människor. Du lär dig att förstå ditt eget och andras beteende och fördjupar dig i områden som mänskliga rättigheter, kriminalitet, makt, globalisering och konflikter. Du får möta gästföreläsare, göra studiebesök och arbeta praktiskt och kreativt.

Den spännande människan

Genom att fördjupa dig i psykologi lär du dig olika sätt att förstå och förklara människans beteende, känslor och tankar. Vi går också igenom människans livsvillkor, utveckling och psykiska hälsa. Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas vi av sociala sammanhang och medier?

Ämnet sociologi ger en bredare bild av hur människa och samhälle samverkar och hur beteenden formas av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet. Du ökar din självkännedom, men får också insikter i andra människor och deras livssituation.

I kursen Kommunikation och ledarskap studerar vi hur samspelet mellan människor ser ut i olika sociala sammanhang, kulturer och grupper. Genom presentationer och samtal utvecklar du din egen kommunikation.

I kursen Ledarskap och organisation lär du dig att motivera och inspirera andra till delaktighet och utveckling genom att analysera och utveckla din egen ledarskapsförmåga. Kunskaper om kommunikation, psykologi och ledarskap blir en viktig tillgång i ditt framtida yrkesliv.

Sidan uppdaterades: