Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Historia (nyhet)

Är du intresserad av historia? På Nacka gymnasiums samhällsprogram med inriktning historia får du extra mycket historia, du går i en klass med andra som gillar historia och du får göra studiebesök till historiska platser, minnesmärken och museum. Inriktningen ger en bred utbildning med fokus på generiska förmågor som att läsa och tolka texter, förstå samband och utveckla ett kritiskt och kreativt tänkande.

Bredd

Samhällsvetenskapsprogrammet specialisering historia förbereder dig för vidare studier på universitet och högskola inom samhällskunskap och humaniora.
Förutom historia läser du bland annat samhällskunskap, geografi och naturkunskap. Ämnen som tillsammans ger dig en förståelse för samhällsstrukturer och människors livsvillkor.

Specialisering

Inom specialiseringen i historia läser du fem kurser som fördjupar din kunskap om mänsklighetens historia från forntid till nutid.
Förutom tre kurser i vanlig historia läser du en kurs i kulturhistoria med praktiska inslag, där du får arbeta med att göra utställningsförslag och dokumentärer, och kursen Engelska 7 där du utforskar den engelsktalande världens historia med bland annat fördjupningar kring den viktorianska eran.

Högskola och universitet

Under dina tre år får du börja bekanta dig med högskolan och universitetet. Vi besöker Stockholms universitet, bjuder in forskare i olika historiska ämnen och gör uppgifter som knyter an till vetenskaplig forskning.

För att bredda perspektivet på historieämnet bjuder vi också in yrkesverksamma inom kultur och journalistik samt anordnar filmkvällar och rollspel.

Sidan uppdaterades: