Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tänker du dig en framtid där du arbetar med journalistik, information eller reklam? Då är denna inriktning en bra början. Du kommer under tre år lära sig mer om genom ljud och bild, skriva texter riktade till olika målgrupper och att producera film.

Här är utbildningen för dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera. Du lär dig om journalistik, reklam, foto, film och ljud. Du omsätter teoretiska begrepp och principer i praktiska uppgifter, som att designa reklamaffischer, göra fotoreportage, berätta genom ljud och bild, skriva texter riktade till olika målgrupper och producera film. Genom att visa upp dina produktioner får du erfarenhet av målgruppsanpassning och återkoppling.

En del av arbetet sker i projektform, både i grupp och individuellt. Arbetssättet lär dig att jobba mot tydliga mål och att planera dina uppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt. Som stöd i dina studier har du kunniga och engagerade lärare och välutrustade mediesalar.

Vi samarbetar med Ekonomiprogrammet kring Ung företagsamhet. Detta ger praktisk förståelse av hur det går till att starta företag i ett team med olika kompetenser – en viktig erfarenhet för framtidens medieproducent. Tre år på Nacka gymnasium ger en bra grund till fortsatta studier på högskolan.

Elevarbeten

Abstrakta fotografier

De här färggranna bilderna blev resultatet när SM och SKD 22 skulle lösa en fotouppgift i kursen Medieproduktion 1. Abstrakta fotografier är bilder där ljus, form, mönster, ytor och skuggor är viktigare för bilden än själva motivet. Eleverna har fotograferat ytor, skuggor och detaljer som bildar intressanta former eller mönster - och då trätt in en annorlunda bildvärld. Slutligen har eleverna bildbehandlat fotografierna i sina datorer. Nedan ser du resultatet.

 • Fotograf: Alva Myrsten

 • Fotograf: Astrid Waesterberg

 • Fototgraf: Elin Willers

 • Fotograf: Elsa Svedell

 • Fotograf: Emilie Fagerli

 • Fotograf: Emma Anastasova

 • Fotograf: Emmie Angleborn

 • Fotograf: Engla Verené

 • Fotograf: Eric Tukiainen

 • Fotograf: Iris Dahlbom

 • Fotograf: Joel Assow

 • Fotograf: Lova Falk

 • Fotograf: Ludvig Grape

 • Fotograf: Molly Petersson

 • Fotograf: Nicole Keuter

 • Fotograf: Sam Larsson

Porträtt i befintliga miljöer

Eleverna på SM och SKD 22 har i kursen Medieproduktion 1 fått i uppgift att fotografera porträtt i befintliga miljöer. Valet av ljus och komposition får stor påverkan på den färdiga bilden. Här utgår eleverna ifrån vilken stämning dom vill skapa i sina fotografier och hur dom vill skildra sin modell. I porträttfotografering står man inför ett stort antal valmöjligheter. Att välja modell, rekvisita, kläder och bakgrund. Ska modellen placeras nära kameran eller långt bort? Vid fotograferingen ska eleven använda sig av de kunskaper när det gäller bildkomposition, ljus och kreativa kamerainställningar som dom lärt sig tidigare i kursen.

Sidan uppdaterades: