Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av att förstå hur samhället fungerar? Är du intresserad av politiska frågor? Vill du veta mer om vad som händer i Sverige och världen? På denna inriktning får du förståelse om utvecklingen i Sverige, Europa och världen samtidigt som du får en bred utbildning.

Vi lever i en föränderlig värld

Denna inriktning förbereder dig för vidare studier på universitet och högskola inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är brett, du gör allt från exkursioner i naturkunskap och resor i svensk historia till att skriva dikter och vetenskapliga rapporter.

Under de tre åren på denna inriktning kommer du att få djupare förståelse av svensk, europeisk och global politik. Du läser alla nationellt fastställda kurser i samhällskunskap och naturkunskap, och får därför fördjupade kunskaper om vår omvärld, om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor i Sverige och världen.

Du tränas också i samhällsvetenskapliga metoder, i källkritik och i vetenskapligt skrivande.

Nacka och världen

Nacka gymnasium är arrangör för Nackas Ungdomsparlament och som elev på skolans samhällsvetenskapliga inriktning får du vara med och debattera viktiga lokala politiska frågor och försöka påverka Nackas politiska styre.

Under årskurs två blir det mer fokus på nationell politik och i årskurs tre på globala frågor. När du lämnar oss vill vi att du är väl insatt i viktiga samhällsfrågor och inte räds att uttrycka din åsikt.

Sidan uppdaterades: