Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du vara med och designa framtidens hållbara byggnader och städer? Det här är utbildningen för dig som tycker att det är spännande med arkitektur, samhällsplanering, energi och miljö. Hos oss får du möjligheter att pröva dina idéer och bygga modeller i våra välutrustade teknik- och byggsalar.

Både teori och praktik

Inriktningen ger dig teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur.

Kurserna Hållbart samhällsbyggande samt Miljö och energikunskap behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Kurserna behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

I kursen Byggnadsverk lär du dig om byggteknik och byggprocess. Kursen Arkitektur-Hus är tvärvetenskaplig och ger dig viktiga kunskaper om hur framtida byggnader bör utformas.

I CAD-kurserna lär du dig att modellera produkter och designa hus med hjälp av dataprogram som används för teknisk konstruktion och arkitektur i näringslivet. De prototyper du skapar kan du sedan skriva ut på 3D-skrivaren.

Dina tre gymnasieår ger en bra grund för att fortsätta studera till exempel samhällsbyggnad, arkitektur och miljöteknik.

Sidan uppdaterades: