Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

LÄSÅRET 2022/2023

Höstterminen 2022

Varmt välkomna till läsåret 22/23 och våra inplanerade konserter och evenemang!

Skolstart 18 augusti

Elever i Åk 4-6 på Järla skola hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret torsdagen den 18 augusti.

Åk 4 startar skoldagen kl.09:00 med en gemensam samling utanför skolans huvudentré där klassernas mentorer möter upp. Under dagen serveras skollunch och avslutas kl.13:30.

Åk 5-6 startar skoldagen kl.09:00 med en gemensam samling utanför skolans huvudentré där klassernas mentorer möter upp. Under dagen serveras skollunch och avslutas kl.13:30.

Elever i Åk 7-9 på Eklidens skola samlas och hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret tisdagen den 18 augusti.

Årskurs 7 samlas kl. 09:00 för upprop på gården utanför på skolans matsal där klassernas handledare tar emot. Dagen avslutas i hemklassrummen kl. 12:00.
Årskurs 8-9 samlas kl.10:00 för upprop på gården utanför skolans matsal där klassernas handledare tar emot. Dagen avslutas kl. 12:00. Lunch serveras under dagen i skolans matsal.

Informationsmöte för vårdnadshavare åk 4 den 30 augusti

Vi vill hälsa samtliga vårdnadshavare till elever i åk 4 varmt välkomna till Informationsmöte den 30 augusti kl.18:00 där klassernas mentorer presenterar sig och berättar om det gemensamma arbetet som ligger framför under det kommande läsåret.
NMK genom Musikkoordinator Elisabeth Westlund och Föräldraföreningens ordförande Mattias Lindberg ger även en riktad information till vårdnadshavare med barn i 4Mi och 4Ma om Musikklassernas verksamhet, organisation och höstens konsertevenemang.

Lokal: Järla skolas matsal

31 augusti kl.19:00 Hemkomstkonsert årskurs 9

Välkomna att se och höra årskurs 9 när de tar plats på scenen i Nacka aula och visar upp sina färdigheter från musikstudieresan till Strömbäcks folkhögskola tidigare i augusti. Under fem intensiva dagar fick eleverna arbeta tillsammans med sång, dans-och teaterlärarna vid skolans Musikalakademi. Vi utlovar glädje, fart och känslor under kvällens musikalredovisning! Fri entré!

NMKFF Klassföräldramöte 7 september

Välkomna alla klassföräldrar för läsåret 2022-2023 till ett gemensamt Klassföräldramöte den 7 september i Järla skolas matsal. Musikklassernas Musikkoordinator, våra Konsertgeneraler och representanter ur Föräldraföreningens styrelse berättar om och fördelar ut uppdragen inför läsårets konserter och aktiviteter till er klassföräldrar. Vi träffar er gärna stadievis och hälsar er välkomna till följande tider:

7 september Kl. 17:00-18:30 Årskurs 4-6

7 september Kl. 19:00-20:30 Årskurs 7-9

NMKFF årsmöte på Järla skola 4 oktober

Alla vårdnadshavare med barn i NMK hälsas varmt välkomna till Nacka Musikklassers föräldraförenings årsmöte tisdagen den 4 oktober kl.18:30. Utöver ordinarie punkter för årsmötet presenteras även planen för musikstudieresan till Strömbäck folkhögskola, med kalkyl och upplägg.

Repveckor inför höstkonserterna v.40-42

Höstkonsert i Nacka kyrka åk 4 21 oktober kl.18:30

Klass 4Mi och 4Ma bjuder in till den första konserten tillsammans och visar upp vad de lärt sig sedan terminsstart. Biljetter säljs via Swish vid entrén 1 timme före konsertens början. Varmt välkomna!

Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Höstkonsert i Katarina kyrka åk 5, 6, 8, 9 18 oktober, kl.17:30 och 19:30

Äntligen får vi bänka oss i vackra Katarina kyrka och lyssna när årskurs 5, 6, 8 och 9 sjunger tillsammans och var för sig i de olika årskurserna.

Repetitionsdag i kyrkan 17 oktober med ramtid 08:00-15:00 

Förköp biljetter: f o m 23 september via Kulturbiljetter: KÖP BILJETTER hos Kulturbiljetter

Musikalisk leding: Filip Hamber, Johan Holgersson, Anna Löfquist och Daniel Möller

Höstlov v. 44 (31/10-6/11)

Informationskväll om Nacka Musikklasser 9 november kl.18:30

Inför antagningsprov till åk 4 inbjuder vi intresserade barn och deras vårdnadshavare till Informationsmöte i Järla skolas matsal och kringlokaler. Under kvällen ges information om musikverksamheten och antagning till klasserna, gemensam rundvandring i skolan samt körframträdande av årskurs 9.

Sista dagen för anmälan till antagningsproven är den 11 december. Anmälan görs via länk från vår hemsida: Antagning | Nacka kommun

På plats under kvällen finns våra musiklärare, musikklassernas musikkoordinator och representanter ur föräldraföreningens styrelse.

Repetitions-och konsertveckor Lucia- och Jul (v.48-50)

Heldagsrep och Genrepsdag för Barnens Julkonsert i Konserthuset

30 november Heldagsrepetition i Konserthuset kl.09:00-14:30 Medverkande åk 7

2 december Genrepsdag i Konserthuset kl.09:00-17:00  (åk 7)

Barnens julkonsert i Konserthuset 3 dec kl. 12, 14 och 16
Åk 7 medverkar i denna sceniska konsert tillsammans med Fredrik Lycke och Malena Laszlo som spelar tomtefar och tomtemor. Ensemblen ackompanjeras av medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna under ledning av dirigenten Christoffer Nobin.

Luciakonsert i Nacka aula 7 december kl. 19:00

Medverkande åk 4, 8 och 9

Förköp biljetter: 28 november via Biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater & Underhållning | Ticketmaster.se

Luciakonsert i Nacka aula 9 december kl.19:00

Medverkande åk 5, 6 och 9

Förköp biljetter: 28 november via Biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater & Underhållning | Ticketmaster.se

Luciakonserter i Berwaldhallen 11 dec kl. 16 och 18 åk 5, 6, 8 och 9

Nacka Musikklasser gläds åt att återigen få medverka vid den traditionellla Luciakonserten i Berwaldhallen, söndagen den 11 december kl.16 och 18.

Biljetter: Just nu - Berwaldhallen

Musikalisk ledning: Filip Hamber, Johan Holgersson, Anna Löfquist och Daniel Möller

28 november kl.16-19 gemensam repetition årskurs 5, 6, 8 och 9 i Berwaldhallen

Julkonserter i Maria Magdalena kyrka 18 december kl.15 och 18

Åk 4 medverkar tillsammans med Maria Magdalena Kammarkör och Söderkårens Brass under ledning av dirigenten Mats Nilsson.

15 dec Repetition kl.18:30-19:30 i körsalen

17 dec Repetition med ramtid kl.10-13 i kyrkan
18 dec Konsertdag kl.15 och 18 (Genrep kl.13:30)

Förköp biljetter: Biljettmonster Dina evenemangsbiljetter online

Terminsavslutning 22 december Järla och Eklidens skolor

För elever på Järla och Eklidens skolor är terminens sista dag tisdagen den 22 december

.

Vårterminen 2023

Skolstart vårterminen 2023

Elever i åk 4-6 på Järla skola och i åk 7-9 på Eklidens skola börjar vårterminen 2023 tisdagen den 10 januari. Skoldagen läses enligt ordinarie schema med lunch som serveras i skolans matsal.

Antagningsprov inför åk 4 10-13 januari

10-13 januari håller vi antaningsprov för blivande årskurs 4.

Vid det enskilda provtillfället genomför den sökande de olika provmomenten inför två musiklärare.
Det är både värdefullt och viktigt att sökandes föräldrar säkerställer och beaktar de dagar och tider då deras barn blir inbjudna till prov under denna period, och därmed hörsammar och kommer till angiven tid för antagningsprov.

Anmälan till Antagningsprov för åk 4 görs senast 11 december 2022 digitalt via Musikklassernas hemsida:

Antagning | Nacka kommun

Öppet hus på Eklidens skola

Eklidens skola bjuder in till informationskväll onsdag 18 januari kl.18-20

Om vakanta platser uppstår till blivande årskurs 7 i Nacka Musikklasser inför kommande läsår 2023/2024 bjuder vi in till provsjungning under april månad för dessa platser. För intresseanmälan av provsjungning till blivande årskurs 7 ber vi er att göra en digital anmälan via vår hemsida där ni finner anmälningslänk. Kallelse till individuell provsjungning sker därefter via mail. Antagning | Nacka kommun

Sportlov v.9 (27/2-5/3)

Musikcafé åk 5 

Våra två klasser i åk 5 bjuder in till musikcafé i Samlingssalen på Järla skola och medverkar solistiskt, i mindre ensembler och tillsammans hela klassen.

5Mi 14 mars kl.18:30

5Ma 21 mars kl.18:30

 8:ornas konsert lördagen den 11 mars kl.16:00

Varmt välkomna till Nacka aula lördagen den 11 mars kl.16 och lyssna på våra 8:or som förutom gemensamma körstycken även framför egna solo-och ensemblenummer.

Biljetter: förköp via Ticketmaster - Search

Påsklov v. 15 (11/4 -16/4)

6:ornas Musikal på Dieselverkstadens stora scen 18-20 april

Liksom tidigare år får elverna i årskurs 6 spänna bågen då de under våreterminen övar in och därefter framför en musikal på Dieselverkstadens stora scen. Denna gång ser vi fram emot att lyssna, se och ta del av musikalen

Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Förköp biljetter: f o m 24 mars genom https://kulturbiljetter.se/varukorg/6172/beauty-and-the-beast-jr/

Provsjungning till kommande läsår (23/24)

Om det inför kommade läsår 23/24 uppstår några vakanta platser till våra årskurser bjuder vi in till provsjungning för dessa årskurser under april månad. För intresseanmälan och kallelse till provsjungning ber vi er anmäla er via vår digitala blankett som ni finner här via vår hemsida under rubriken Antagning. Antagning | Nacka kommun

Repveckor inför vårkonserterna v. 19-22

Vårkonserter med NMK

11 maj kl. 19
Medverkande åk 4, 7 och 8

24 maj kl. 19
Medverkande åk 5, 6 och 9

27 maj kl. 16
Medverkande åk 7, 8 och 9

Förköp biljetter för allmänheten från 6 maj genom Ticketmaster. https://www.ticketmaster.se/event/639061 https://www.ticketmaster.se/event/639063 https://www.ticketmaster.se/event/639065

1 juni kl. 08.15-10.00 Informationsmorgon för barn och föräldar i blivande åk 4

Blivande NMK åk 4 elever med föräldrar hälsas varmt välkomna till en informationsmorgon i matsalen på Järla skola. Tillfälle ges då att träffa blivande klasskamrater, musiklärare, ämneslärare, Musikkoordinator och Skolledning.

9 juni kl.19:00 Avslutningskonsert med åk 9 

Årskurs 9 avslutar åren i Nacka Musikklasser med en konsert där allting började och det känns mycket fint att kunna bjuda in till Avslutningskonsert i Nacka kyrka. Varmt välkomna! Fri entré.

Skolavslutningar

12 juni är läsårets sista dag för elever i åk 7-9 på Eklidens skola samt för våra elever i åk 4-6 vid Järla skola

Äldre kalendarium

Kalendarium vt 2019  (PDF-dokument, 276 kB)

Kalendarium ht 2018  (PDF-dokument, 193 kB)

Kalendarium vt 2018  (PDF-dokument, 183 kB)

Kalendarium ht 2017  (PDF-dokument, 150 kB)

Kalendarium vt 2017  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium ht 2016  (PDF-dokument, 85 kB)

Kalendarium vt 2016  (PDF-dokument, 128 kB)

Kalendarium ht 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium ht 2014  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2014  (PDF-dokument, 48 kB)

Kalendarium ht 2013  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2013  (PDF-dokument, 39 kB)

Kalendarium ht 2012  (PDF-dokument, 35 kB)

Kalendarium vt 2012  (PDF-dokument, 34 kB)

Kalendarium ht 2011  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium vt 2011  (Word-dokument, 28 kB)

Kalendarium ht 2010  (PDF-dokument, 74 kB)

Sidan uppdaterades: