Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

LÄSÅRET 2021/2022

Höstterminen 2021

Varmt välkomna till läsåret 21/22 och våra inplanerade konserter och evenemang! Vi är försiktigt optimistiska inför möjligheten att vi det här året kan återgå till att musicera inför en sittande publik, vilket vi längtar efter! Trots allt vet vi nu att nedanstående datum och evenemang kan komma att justeras eller ställas in längre fram om restriktionerna skulle ändas. Vi uppdaterar därför regelbundet läsårets kalenarium i takt med det rådande läget utifrån riktlinjer från FHM.

Skolstart 17 augusti

Elever i Åk 4-6 på Järla skola hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret tisdagen den 17 augusti.

Åk 4 startar skoldagen kl.09:30 med en gemensam samling utanför skolans huvudentré där klassernas mentorer möter upp. Under dagen serveras skollunch och avslutas kl.13:30.

Åk 5-6 startar skoldagen kl.10:00 med en gemensam samling utanför skolans huvudentré där klassernas mentorer möter upp. Under dagen serveras skollunch och avslutas kl.14:00.

Elever i Åk 7-9 på Eklidens skola samlas och hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret tisdagen den 17 augusti.

Årskurs 7 samlas kl. 09:00 för upprop på gården utanför på skolans matsal där klassernas handledare tar emot. Dagen avslutas i hemklassrummen kl. 10:30.
Årskurs 8-9 samlas kl.10:00 för upprop på gården utanför skolans matsal där klassernas handledare tar emot. Dagen avslutas kl. 11:30. Lunch serveras under dagen i skolans matsal.

Informationsmöte för vårdnadshavare åk 4 den 25 augusti

Vi vill hälsa samtliga vårdnadshavare till elever i åk 4 varmt välkomna till Informationsmöte den 25 augusti kl.17:00-19:15 där klassernas mentorer presenterar sig och berättar om det gemensamma arbetet som ligger framför under det kommande läsåret.
NMK genom Musikkoordinator Elisabeth Westlund och Föräldraföreningens ordförande Mattias Lindberg ger även en riktad information till vårdnadshavare med barn i 4Mi och 4Ma om Musikklassernas verksamhet, organisation och höstens konsertevenemang.

Lokal: Järla skolas matsal (4Ma) och Nacka aula (4Mi)

Informationsmöte för vårdnadshavare åk 7 1 september kl.18-20

Reseredovisning åk 9 9 september kl.17:30

Årskurs 9 ger musikaliska glimtar nyss hemkomna från sin musikstudieresa vid Strömbäck folkhögskolas Musikalakademi.

NMKFF Klassföräldramöte 8 september

Välkomna alla klassföräldrar för läsåret 2021-2022 till ett gemensamt Klassföräldramöte den 8 september i Järla skolas matsal. Musikklassernas Musikkoordinator, våra Konsertgeneraler och representanter ur Föräldraföreningens styrelse berättar om och fördelar ut uppdragen inför läsårets konserter och aktiviteter till er klassföräldrar. Vi träffar er gärna stadievis och hälsar er välkomna till följande tider:

8 september Kl. 17:00-18:30 Årskurs 4-6

8 september Kl. 19:00-20:30 Årskurs 7-9

NMKFF årsmöte på Järla skola 5 oktober

Alla vårdnadshavare med barn i NMK hälsas varmt välkomna till Nacka Musikklassers Föräldraförenings Årsmöte tisdagen den 5 oktober kl.18:30. Mötet hålls även detta år digitalt där kallelse skickas ut via Infomentor senast 14 dagar innan mötesdatum. Utöver ordinarie punkter för Årsmötet får vi även höra elever ur åk 9 och lärare berätta om musikstudieresan upp till Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola som gjordes i slutet av augusti.

Repveckor inför höstkonserterna v.41-43

Höstkonsert i Nacka kyrka åk 4 15 oktober kl.18:30

Klass 4Mi och 4Ma bjuder in till den första konserten tillsammans och visar upp vad de lärt sig sedan terminsstart. Biljetter säljs vid entrén 1 timme före konsertens början. Varmt välkomna!

Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Höstkonsert i Katarina kyrka åk 5, 6, 8, 9 27 oktober, kl.17:30 och 19:30

Äntligen får vi bänka oss i vackra Katarina kyrka och lyssna på när årskurs 5, 6, 8 och 9 sjunger tillsammans och var för sig i de olika årskurserna.

Repetitionsdag i kyrkan 25 oktober med ramtid 08:00-16:00 

Förköp biljetter: f o m 27 september via Biljetter till teater, musik, kultur och nöje – Kulturbiljetter

Musikalisk leding: Filip Hamber, Johan Holgersson, Anna Löfquist och Daniel Möller

Höstlov v. 44 (1/11- 5/11)

Informationsmöte om Nacka Musikklasser 10 november kl.18:30

Inför antagningsprov till åk 4 inbjuder vi intresserade barn och deras vårdnadshavare till Informationsmöte i Nacka aula. Sista dagen för anmälan till antagningsproven är den 12 december. Anmälan görs via länk från vår hemsida: Antagning | Nacka kommun

Under Informationsmötet den 10 november informerar Musiklärarna, Musikkoordinator och representanter ur Föräldraföreningens styrelse om vår verksamhet och organisation samt om antagningsförfarandet.

Repetitionsveckor inför Lucia- och julkonserterna v.48-51

Heldagsrep och Genrepsdag för Barnens Julkonsert i Konserthuset

1 december Heldagsrepetition i Konserthuset kl.09:00-14:30 Medverkande åk 7

3 december Genrepsdag i Konserthuset kl.09:00-17:00  Medverkande åk 7

Barnens julkonsert i Konserthuset 4 dec kl. 12, 14 och 16
Åk 7 medverkar i denna sceniska konsert tillsammans med Fredrik Lycke och Malena Laszlo som spelar tomtefar och tomtemor. Alla ackompanjeras av medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna under ledning av dirigenten Christoffer Nobin.

Luciakonsert i Nacka aula 9 december kl. 19:00

Medverkande åk 4, 8 och 9

Förköp biljetter: 1 december via Biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater & Underhållning | Ticketmaster.se

Luciakonserter i Berwaldhallen 12 dec kl. 16 och 18 åk 8 och 9

Nacka Musikklasser gläds åt att återigen få medverka vid den traditionellla Luciakonserten i Berwaldhallen, söndagen den 12 december kl.16 och 18. Det känns mycket inspirerande att våra elever i åk 8 och 9 gör konserten tillsammans musikern, låtskrivaren och skådespelaren Sofia Karlsson

Biljetter: f o m 5 oktober Just nu - Berwaldhallen

Musikalisk ledning: Filip Hamber, Johan Holgersson, Anna Löfquist och Daniel Möller

6 december Repetitionsdag inför Luciakonsert i Berwaldhallen (ramtid 09:00-16:00)

Luciakonsert i Nacka aula 15 december kl.19:00

Medverkande åk 5, 6, 8 och 9

Förköp biljetter: 1 december via Biljetter till Konserter, Festivaler, Sport, Teater & Underhållning | Ticketmaster.se

Julkonserter i Maria Magdalena kyrka 19 dec kl.15 och 18

Åk 4 medverkar tillsammans med Maria Magdalena Kammarkör och Söderkårens Brass under ledning av dirigenten Mats Nilsson.

16 dec Repetition kl.18:30-19:30 i körsalen

18 dec Repetition med ramtid kl.10-13 i kyrkan
19 dec Konsertdag kl.15 och 18 (Genrep kl.13:30)

Förköp biljetter: Biljettmonster Dina evenemangsbiljetter online

Terminsavslutning 21 december Järla och Eklidens skolor

För elever på Järla och Eklidens skolor är terminens sista dag tisdagen den 21 december

.

Vårterminen 2022

Skolstart vårterminen 2022

Elever i åk 4-6 på Järla skola och i åk 7-9 på Eklidens skola börjar vårterminen 2022 tisdagen den 11 januari. Skoldagen läses enligt ordinarie schema med lunch som serveras i skolans matsal.

Antagningsprov inför åk 4 11-17 januari

11-14 januari samt 17 januari håller vi Antagningsprov till blivande årskurs 4. Vi välkomnar de sökande till två olika tillfällen under provperioden då antagningsprovet består dels av en gruppgenomgång dels av ett enskilt provtillfälle. Vi det enskilda provtillfället genomför den sökande de olika provmomenten inför två musiklärare.
Det är både värdefullt och viktigt att sökandes föräldrar säkerställer och beaktar de dagar och tider då deras barn blir inbjudna till prov under denna period, och därmed hörsammar och kommer till angiven tid för antagningsprov.

Anmälan till Antagningsprov för åk 4 görs senast 12 december 2021 digitalt via Musikklassernas hemsida:

Antagning | Nacka kommun

Öppet hus på Eklidens skola

Eklidens skola bjuder in till en digital informationskväll onsdagen den 9 februari med anledning av den alltjämt pågående smittspridningen.

Om vakanta platser uppstår till blivande årskurs 7 i Nacka Musikklasser inför kommande läsår 2022/2023 bjuder vi in till provsjungning tisdagen den 26 april månad för dessa platser. För intresseanmälan av provsjungning till blivande årskurs 7 ber vi er att göra en digital anmälan via vår hemsida där ni finner anmälningslänk. Kallelse till individuell provsjungning sker därefter via mail. Antagning | Nacka kommun

Sportlov v.9 (28/2-7/3)

22 mars kl.19:00 Barn sjunger för barn!

Klass 4Mi och 4Ma medverkar tillsammans med en urskurs från Uppsala Musikklasser i Eric Ericssonhallen, Skeppsholmen.

Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Musikcafé åk 5 

Våra två klasser i åk 5 bjuder in till musikcafé i Samlingssalen på Järla skola och medverkar solistiskt, i mindre ensembler och tillsammans hela klassen.

5Mi 30 mars kl.18:30

5Ma 5 april kl.18:30

26 mars kl.16:00 8:ornas konsert!

Vi vill tro och hoppas på att vi kan och får bjuda in till en härlig konsert med hela årskurs 8, lördagen den 26 mars kl.16:00 i Nacka aula.

Varmt välkomna att lyssna på våra 8:or som förutom gemensamma körstycken även framför solo-och ensemblenummer.

Biljetter: KONSERT MED ÅRSKURS 8 - NACKA MUSIKKLASSER Biljetter NACKA lör 26 mars 22 16:00 (ticketmaster.se)

Påsklov v. 15 (11/4 -18/4)

6:ornas Musikal på Dieselverkstadens stora scen 20-22 april

Liksom tidigare år får elverna i årskurs 6 spänna bågen då de under våreterminen övar in och därefter framför en musikal på Dieselverkstadens stora scen. Denna gång ser vi fram emot att lyssna, se och ta del av musikalen Fiddler on the Roof!

Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Förköp biljetter: f o m 14 mars https://kulturbiljetter.se/evenemang/5415/fiddler-on-the-roof-jr/

Provsjungning till kommande läsår (22/23)

Om det inför kommade läsår 22/23 uppstår några vakanta platser till våra årskurser erbjuder vi provsjungning till dessa årskurser under vecka 17 (25-29 april). För intresseanmälan och kallelse till provsjungning ber vi er anmäla er via vår digitala blankett som ni finner här via vår hemsida under rubriken Antagning. Antagning | Nacka kommun

Repveckor inför vårkonserterna v. 19-22

Vårkonserter med NMK

18 maj kl. 19
Medverkande åk 4, 6 och 9

21 maj kl. 16
Medverkande åk 7, 8 och 9

1 juni kl. 19
Medverkande åk 5, 7 och 8

Förköp biljetter för allmänheten: (från 11 maj) www.ticketmaster.se/venue/nacka-aula-nacka-biljetter/naa/416

2 juni kl. 08.15-10.00 Informationsmorgon för barn och föräldar i blivande åk 4

Blivande NMK åk 4 elever med föräldrar hälsas varmt välkomna till en informationsmorgon i matsalen på Järla skola. Tillfälle ges då att träffa blivande klasskamrater, musiklärare, ämneslärare, Musikkoordinator och Skolledning.

6 juni kl.18:00 Avslutningskonsert med åk 9 

Årskurs 9 avslutar åren i Nacka Musikklasser med en konsert där allting började och det känns mycket fint att kunna bjuda in till Avslutningskonsert i Nacka kyrka. Varmt välkomna! Fri entré.

Skolavslutningar

10 juni är läsårets sista dag för elever i åk 7-9 på Eklidens skola samt för våra elever i åk 4-6 vid Järla skola

Äldre kalendarium

Kalendarium vt 2019  (PDF-dokument, 276 kB)

Kalendarium ht 2018  (PDF-dokument, 193 kB)

Kalendarium vt 2018  (PDF-dokument, 183 kB)

Kalendarium ht 2017  (PDF-dokument, 150 kB)

Kalendarium vt 2017  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium ht 2016  (PDF-dokument, 85 kB)

Kalendarium vt 2016  (PDF-dokument, 128 kB)

Kalendarium ht 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium ht 2014  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2014  (PDF-dokument, 48 kB)

Kalendarium ht 2013  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2013  (PDF-dokument, 39 kB)

Kalendarium ht 2012  (PDF-dokument, 35 kB)

Kalendarium vt 2012  (PDF-dokument, 34 kB)

Kalendarium ht 2011  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium vt 2011  (Word-dokument, 28 kB)

Kalendarium ht 2010  (PDF-dokument, 74 kB)

Sidan uppdaterades: