Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

LÄSÅRET 2020/2021

Höstterminen 2020

Då vi fortfarande har ett osäkert läge med anledning av den fortsatta smittspridningen finns risken att nedanstående datum och evenemang kommer att ändras eller ställas in längre fram. Vi uppdaterar regelbundet kommande läsårs kalenarium i takt med det rådande läget utifrån riktlinjer från FHM.

Skolstart 17 augusti

Elever i Åk 4-6 på Järla skola hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret måndagen den 17 augusti.

Årskurs 4 möter sina klasskamrater och mentorer kl. 09:00 ute på gräsplanen framför skolans huvudentré. Därefter ordinarie skoldag fram till kl.13:00. Lunch serveras i skolans matsal.

Årskurs 5 möter sina klasskamrater och mentorer kl. 09:30 ute på gräsplanen framför skolans huvudentré. Därefter ordinarie skoldag fram till kl.13:30. Lunch serveras i skolans matsal.

Årskurs 6 möter sina klasskmarater och mentorer kl.10:00 ute på gräsplanen framför skolans huvudentré. Därefter ordinarie skoldag fram till kl.14:00. Lunch serveras i skolans matsal.

Elever i Åk 7-9 på Eklidens skola samlas och hälsas välkomna till skolstart av det nya läsåret måndagen den 17 augusti.

Årskurs 7 samlas kl. 09:00 ute på skolans skolgård där klassernas handledare tar emot. Dagen avslutas i hemklassrummen kl. 10:30.
Årskurs 8-9 samlas för upprop kl. 10:00 i respektive hemklassrum. Dagen avslutas kl. 11:30. Lunch serveras i skolans matsal.

Informationsmöte för vårdnadshavare åk 4 den 18 augusti

På grund av det rådande läget kring Pandemin och den fortsatta risken för smittspridning är formerna justerade för det sedan tidigare inplanerade Informationsmötet den 18 augusti för vårdnadshavare till elever i åk 4. Klassernas mentorer och övriga undervisande lärare ger presentation, kontakt och information genom digitala medel.
NMK vill ge möjlighet till ett kortare möte utomhus där Musiklärarna Filip Hamber och Anna Löfquist tillsammans med NMK's Musikkoordinator Elisabeth Westlund och Föräldraföreningens ordförande Mattias Lindberg presenterar sig, verksamheten och tankar inför höstens evenemang. Vi ser fram emot att träffa en representant per barn för att säkra mötet och förhålla oss till de rådande riktlinjerna.

Kl. 17:30- 18:15 Klass 4Mi, frivilligt utomhusmöte på den övre skolgårdens sittdäck.

Kl. 18:30-19:15 Klass 4Ma, frivilligt utomhusmöte på den övre skolgårdens sittdäck.

Informationsmöte för föräldrar åk 7

Det sedan tidigare inplanerade Informationsmötet den 26 aug kl. 18-20 för vårdnadshavare till elever i åk 7 är dessvärre pg av den rådande Pandemin inställd.
Presentation, kontakt och information ges digitalt.

9:ornas Konsert inför Musikalresan till England!

24 september kl. 13:30 bjuder årskurs 9 våra andra elever i NMK på ett blandat program varierat med kör-och solistinslag på vår "hemmascen" Nacka Aula. Konserten ges som ett led till den kommnde Musikalresa som eleverna i årskurs 9 planerar att göra längre fram i vår. Konserten Livestreamas via Nacka Musikklassers Youtube-kanal.

NMKFF Klassföräldramöte på Järla skolas skolgård 9-10 september

Välkomna alla klassföräldrar för läsåret 2020-2021. Musikklassernas Musikkoordinator, våra Konsertgeneraler och representanter ur Föräldraföreningens styrelse berättar om och fördelar ut uppdragen inför läsårets konserter och aktiviteter till er klassföräldrar. Mötet hålls utomhus på Järla skolas skolgård med riktade tider för varje årskurs.

9 september Kl. 17:30-18:10 Årskurs 4 Kl. 18:20-19:00 Årskurs 5  Kl. 19:10-19:50 Årskurs 6

10 september Kl. 17:30-18:10 Årskurs 7  Kl. 18:20-19:00 Årskurs 8  Kl. 19:10-19:50 Årskurs 9

NMKFF årsmöte på Järla skola

7 okt kl. 18:30 Alla vårdnadshavare med barn i NMK hälsas varmt välkomna till Nacka Musikklassers Föräldraförenings Årsmöte som på grund av den rådande Pandemin hålls digitalt detta år. Inbjudan och länk till mötet skickas ut i god tid engligt stadgeenlig ordning via Infomentor.

Repveckor inför höstkonserterna v.41-42

13 oktober kl.13:00 Lunchkonsert i Nacka aula åk 5 & 6

Tisdagen den 13 oktober kl.13:00 framträder årskurs 5 och 6 vid en Lunchkonsert ifrån Nacka aula. Konserten Livestreamas via Nacka Musikklassers Youtube-kanal. Möjlighet till publika biljetter meddelas så snart de nu rådande direktiven skulle ändras. Inga biljetter finns ännu till försäljning. Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist

Höstkonsert i Nacka aula åk 4 15 oktober kl.19:00

15 okt kl. 19:00 Sänder vi Live 4:ornas första konsert från vår hemmascen Nacka aula. Information om biljettköp och eventuellt ett fåtal fysiska publikplatser ges så snart nu rådande direktiv om möjligt skulle ändras. Inga biljetter finns ännu till försäljning. Musikalisk ledning: Filip Hamber och Anna Löfquist.

Höstlov v. 44 (28/10- 1/11)

Informationsmöte om Nacka Musikklasser 4 november kl.18:30

Inför antagningsprov till åk 4 inbjuder vi intresserade och deras vårdnadshavare till ett digitalt möte, onsdagen den 4 november kl.18:30. För länk till digitalt möte, ombeds intresserade maila till musikklasser@nacka.se

Under Informationsmötet den 4 november informerar Musiklärarna, Musikkoordinator och representanter ur Föräldraföreningens styrelse om vår verksamhet och organisation. Sista dagen för anmälan till antagningsproven för åk 4 är den 13 december. Anmälan till antagningsprov för åk 4 görs via anmälningslänk som ni finner under rubriken Antagning, här på vår hemsida.

Repetitionsveckor inför Lucia- och julkonserterna v.48-51

Heldagsrep och Genrepsdag för Barnens Julkonsert i Konserthuset

2 december Heldagsrepetition i Konserthuset kl.09:00-14:30 - Inställd!

4 december Genrepsdag i Konserthuset kl.09:00-17:00  Medverkande åk 7- Inställd!

Luciakonsert i Nacka aula 9 december kl. 19:00 Livestream!

Nacka Musikklasser sänder via Youtube vårTradtitionsenliga Luciakonsert ifrån Nacka aula. Medverkande klass 4Mi, 5Ma, 6Ma, 8Mb och 9Mb.

Då restriktionerna gällande antal personer vid kulturella och offentliga sammankomster återinfördes i slutet av oktober kan vi tyvärr inte erbjuda biljettförsäljning till denna konsert.

Luciakonsert i Nacka aula 11 december kl.19:00 -Livestream!

Nacka Musikklasser sänder via Youtube vår Traditionsenliga Luciakonsert ifrån Nacka aula. Medverkande klass 4Ma, 5Mi, 6Mi, 8Ma och 9Ma.

Då restriktionerna gällande antal personer vid kulturella och offentliga sammankomster återinfördes i slutet av oktober kan vi tyvärr inte erbjuda biljettförsäljning till denna konsert.

Barnens Julkonsert i Konserthuset 5 december kl. 12, 14 och 16 - Inställd!

Årskurs 7's medverkan i den sceniska konserten tillsammans med Fredrik Lycke och Malena Laszlo och medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna är dessvärre inställd.

Luciakonserter i Berwaldhallen 13 december kl.16 och 18 - Inställd!

Den traditionellla Luciakonserten i Berwaldhallen med Nacka Musikklasser är ledsamt nog inställd detta år. Vi hade sett fram emot ett inspirerande samarbete tillsammans med musikern, låtskrivaren och skådespelaren Sofia Karlsson vid de två Luciakonserterna, men de alltjämt rådande restriktionerna medför att denna konsert tyvärr utgår.

Julkonserter i Maria Magdalena kyrka 20 dec kl.15 och 18 - Inställd!

Den sedan tidigare inplanerade medverkan av årskurs 4 i NMK vid Julkonserterna i Maria Magdalena Kyrka är på grund av de rådande restriktionerna kring pandemin inställda.

Terminsavslutning 18 dec

.

Vårterminen 2021

Skolstart vårterminen 2021

12 januari Elever åk 4-6 på Järla skola börjar vårterminen. Ordinarie skoldag, lunch serveras i skolans matsal.

13 januari Elever åk 7-9 på Eklidens skola börjar vårterminen. Ordinarie skoldag, lunch serveras i skolans matsal.

Antagningsprov inför åk 4 13-15 jan, 18-19 jan

13-15 januari samt 18-19 januari inbjuds sökande till två tillfällen under provperioden, då antagningsprovet består dels av en gruppgenomgång dels av ett enskilt provtillfälle då den sökande genomför de olika provmomenten inför två musiklärare.
Det är både värdelfullt och viktigt att sökandes föräldrar säkerställer och beaktar de dagar och tider då deras barn blir inbjudna till prov under denna period, och därmed hörsammar och kommer till given tid för antagningsprov.

Öppet hus på Eklidens skola

På grund av rådande pandemi är den sedan tidigare inplanerade besökskvällen och Öppet Hus på Eklidens skola tyvärr inställd. För information om Eklidens skola som sådan, hänvisar vi till skolans egen hemsida.

Om vakanta platser uppstår till blivande årskurs 7 i Nacka Musikklasser inför kommande läsår 2021/2022 erbjuder vi provsjungningar i april månad till dessa platser. För intresseanmälan av provsjungning till blivande årskurs 7 ber vi er att fylla i en sådan anmälan som nås här på vår hemsida via länk. Kallelse till provsjungning sker därefter via mail.

Sportlov v.9 (1-7 mars)

Påsklov v. 14 (2/4 -11/4)

Musikal på Dieselverkstadens stora scen 3 maj, 5-6 maj

Liksom tidigare år får elverna i årskurs 6 spänna bågen då de under våreterminen övar in och därefter framför en musikal på Dieselverkstadens stora scen. Detta år ges en favorit i repris; musikalen Oliver!

Då läget alltjämt är skört och nuvarande restriktioner är mycket begränsade till att bjuda in till publika föreställningar, vill vi istället framföra musikalen som ett Livesänt evenemang Torsdagen den 6 maj kl. 13:00. Föreställningen sänds direkt via Nacka Musikklassers egen Youtube-kanal.

Valborgskonsert 30 april

Årskurs 8 sjunger in våren genom att bjuda på egna soloinslag och framföra gemensamma körnummer vid den Lunchkonsert som sänds direkt från Nacka aulas scen, fredagen den 30 april kl.12:30 via Nacka Musikklassers Youtube-kanal.

Då Coronarestriktionerna inte gör det möjligt för oss att bjuda in till en betalande publik välkomnar klasserna varmt ett frivilligt bidrag i samband med konserten. Swisha ditt bidrag till Musikklassernas Swishnummer: 123 241 95 70

Provsjungning till åk 7 21/22 Måndag 10 maj

Vi har inför kommade läsår 21/22 ett fåtal vakanta platser till åk 7 varpå vi erbjuder provsjungning till denna årskurs måndagen den 10 maj. För intresseanmälan och kallelse till provsjungning ber vi er anmäla er via vår digitala blankett som ni finner här via vår hemsida under rubriken Antagning.

Provsjungning till åk 5 och 6 21/22 Måndag 24 maj

Vi har inför kommande läsår 21/22 erbjuder vi nu provsjungning till åk 5 och 6 där vi har en vakant plats i respektive årskurs. Provsjungning sker på Järla skola måndagen den 24 maj. För intresseanmälan och kallelse till provsjungning ber vi er anmäla er via vår digitala blankett som ni finner här via vår hemsida under rubriken Antagning.

Repveckor inför vårkonserterna v. 20-22

Vårkonserter med NMK

20 maj kl. 19
Medverkande åk 4 och 7 

26 maj kl. 19
Medverkande åk 5 och 8

28 maj kl. 19
Medverkande åk 6 och 9

1 juni kl. 18:30  Klass 5Ma bjuder in till Musikcafé vid Järla skola

2 juni kl. 08.15-10.00 Informationsmorgon för barn och föräldar i blivande åk 4

Blivande NMK åk 4 elever med föräldrar hälsas varmt välkomna till en informationsmorgon i matsalen på Järla skola. Tillfälle ges då att träffa blivande klasskamrater, musiklärare, ämneslärare, Musikkoordinator och Skolledning.

3 juni Klass 5Mi bjuder in till Musikcafé vid Järla skola

4-7 juni 9:ornas Musikalresa!

På grund av det alltjämt allvarliga läget kring den pågående pandemin har vi fått flytta fram 9:ornas planerade resa till Strömbäcks folkhögskola och skolans Musikalakademi till de första dagarna i juni.

9 juni Avslutningskonsert med åk 9 

Skolavslutningar

11 juni är läsårets sista dag för elever i åk 7-9 på Eklidens skola samt för våra elever i åk 4-6 vid Järla skola

Äldre kalendarium

Kalendarium vt 2019  (PDF-dokument, 276 kB)

Kalendarium ht 2018  (PDF-dokument, 193 kB)

Kalendarium vt 2018  (PDF-dokument, 183 kB)

Kalendarium ht 2017  (PDF-dokument, 150 kB)

Kalendarium vt 2017  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium ht 2016  (PDF-dokument, 85 kB)

Kalendarium vt 2016  (PDF-dokument, 128 kB)

Kalendarium ht 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2015  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium ht 2014  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2014  (PDF-dokument, 48 kB)

Kalendarium ht 2013  (PDF-dokument, 127 kB)

Kalendarium vt 2013  (PDF-dokument, 39 kB)

Kalendarium ht 2012  (PDF-dokument, 35 kB)

Kalendarium vt 2012  (PDF-dokument, 34 kB)

Kalendarium ht 2011  (PDF-dokument, 84 kB)

Kalendarium vt 2011  (Word-dokument, 28 kB)

Kalendarium ht 2010  (PDF-dokument, 74 kB)

Sidan uppdaterades: