Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nacka Musikklasser

Om Nacka Musikklasser

Med utgångspunkt i den svenska körtraditionen utvecklar eleverna sin förmåga att utöva såväl klassisk som modern musik. Ledorden för vårt arbete är medvetenhet och ambition oavsett genre.

Sångglädje

Med sångglädje och lust till musiken vill Nacka Musikklasser föra vidare och förnya den svenska körtraditionen. Vi vill bidra till elevernas personliga, sociala och musikaliska utveckling och ge erfarenheter och upplevelser av musicerande på en konstnärligt hög nivå.

Bred undervisning

Undervisningen inom Nacka Musikklasser är inriktad på körsång och repertoaren omfattar musik från många länder, epoker och genrer. Utbildningen innehåller även musikteori, instrumentkännedom och bruksspel. Vi arbetar med musikal och andra former av musikdrama, gör musikresor och har utbyten med andra musikklasser i landet.

God musikalisk grund

Undervisningen syftar till att ge eleverna en god musikalisk grund vad gäller sångteknik och körsång, musikhistoria, gehör och teori. Eleverna har 4–5 musiklektioner per vecka och vi strävar efter att integrera den musikaliska utbildningen med andra skolämnen. Undervisningen i övriga ämnen motsvarar grundskolans läroplan för behörighet till vidare studier och timplanen är utökad.

Möjlighet till ytterligare musikundervisning

Närheten till bl a Nacka musikskola ger eleverna möjlighet att erhålla undervisning i solosång, instrument och orkesterspel i musikskolans regi efter skoltid.

Inom schemat för eleverna i NMK på Järla skola finns möjlighet att delta i ensemblegrupp som är ett samarbete med Nacka musikskola. Om man väljer bort denna möjlighet finns annan lärarledd undervisning att tillgå.

Körsång, inlärning och hälsa

Forskning visar hur musik och musicerande i vardagen påverkar inlärningen positivt. Vi ser att elever inom musikklassverksamheter generellt presterar mycket bra i skolarbetet. Det har naturligtvis sin förklaring. Musicerande utvecklar uthållighet. Musicerande kräver fokus och koncentration vilket också tränar arbetsminnet. Musik och musicerande dämpar också stressnivåer och förutom det har eleverna roligt när de ges möjlighet att sjunga tillsammans i givande sammanhang.

Nedan finns ett axplock av artiklar om musicerande och inlärning.
Musicerande stärker arbetsminne och lärande
Musik förbättrar hjärnans kapacitet
Må bättre av musik
Körsång ändrar kroppens kemi

Konserter, framträdanden, radio och TV

Nacka Musikklasser har en stor utåtriktad verksamhet dels med konserter i eget regi men också och deltar som engagerad part i det professionella musiklivet. Som tradition engageras NMK i Berwaldhallens årliga Luciakonserter och i Stockholms konserthus evenemang "Barnens julkonsert". På begäran medverkar Nacka Musikklasser även i en rad andra evenemang. Vi medverkar i både radio och Tv-produktioner mm.

Sidan uppdaterades: