Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nacka Musikklasser

Om Nacka Musikklasser

Eleverna i Nacka Musikklasser har extra mycket undervisning i musik. Med utgångspunkt i den svenska körtraditionen får våra elever utvecklas inom både klassisk och modern musik. Ledorden för vårt arbete är medvetenhet och ambition oavsett genre. Nacka Musikklasser finns på Järla och Eklidens skolor.

Med lust och glädje till musiken

För oss är det viktigt att våra elever känner lust och glädje till musiken och sitt musicerande. Nacka Musikklasser vill på så sätt föra vidare och förnya den svenska körtraditionen. Vi vill bidra till elevernas personliga, sociala och musikaliska utveckling genom att ge dem erfarenheter och upplevelser av musicerande på en konstnärligt hög nivå, och lägga grunden för en livslång relation till musik.

Våra elever får en god musikalisk grund

Undervisningen i Nacka Musikklasser är inriktad på körsång och repertoaren omfattar musik från många länder, epoker och genrer. Vi vill ge våra elever en god musikalisk grund i sångteknik och körsång, musikhistoria, gehör och teori. Våra elever får därtill under sina sex år i Nacka Musikklasser prova på musikal och andra former av musikdrama, göra musikresor och samarbeta med andra musikklasser. Utbildningen innehåller även instrumentkännedom och bruksspel.

Utökad timplan

Eleverna har 4–5 musiklektioner per vecka, tack vare en utökad timplan. Undervisningen i alla övriga ämnen motsvarar grundskolans läroplan, och ger behörighet till vidare studier.

Möjlighet till ytterligare musikundervisning

Inom schemat för eleverna i Nacka Musikklasser på Järla skola finns möjlighet att delta i en ensemblegrupp, i ett samarbete med Nacka musikskola.

Musik för inlärning och hälsa

Musik och musicerande i vardagen har en positiv inverkan på vår inlärning. Att musicera är en av de få saker vi kan göra som aktiverar hela hjärnan samtidigt.

Musicerande utvecklar uthållighet och tränar arbetsminnet. Ju bättre arbetsminne desto lättare att lära sig läsa, räkna, memorera fakta, förstå samband och se mönster.

Musik och musicerande dämpar också stressnivåer, och ger oss påslag av hormoner som får oss att må bra. Därtill har eleverna roligt när de får möjlighet att sjunga tillsammans.
Våra elever presterar generellt mycket bra i skolarbetet.

Konserter, framträdanden, radio och TV

Nacka Musikklasser har en stor utåtriktad verksamhet. Vi gör dels konserter i egen regi, dels deltar vi i det professionella musiklivet. Som tradition gör Nacka Musikklasser Berwaldhallens årliga Luciakonserter, och i Stockholms konserthus gör vi i "Barnens julkonsert". Vi medverkar även i både radio- och tv-produktioner.

Här kan du läsa om våra kommande konserter.

Vill du anlita Nacka musikklasser? Kontakta oss!

Läs mer om musicerande och inlärning

Musik förbättrar hjärnans kapacitet – om forskning som visar att musicerande hjälper oss att bli bättre i till exempel språk och matematik.

Körsång ändrar kroppens kemi – om att körsång höjer våra endorfinnivåer.

Vi mår bättre av musik – om hur musik kan fungera som både medicin och terapi.

Den kulturella hjärnan, forskningsöversikt – Karolinska Institutets satsning för att lyfta fram den internationella forskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa

Sidan uppdaterades: