Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att vara förälder i Nacka Musikklasser

Styrka genom samarbete

Att vara förälder till ett barn som går i Nacka Musikklasser innebär flera naturliga kontaktmöjligheter mellan hem och skola. Styrelsen i Nacka Musikklassers föräldra- och vänförening (NMKFF) är en central kommunikationslänk mellan skolan och elevernas föräldrar. Vi hoppas att ditt barns skolår i Nacka Musikklasser kommer att innebära många trevliga stunder och möten för dig som förälder.

Föräldra- och vänförening

Föräldrar till barn i Nacka Musikklasser kan engagera sig i Nacka Musikklassers föräldra- och vänförening som arbetar med specifika frågor för Nacka Musikklasser på Järla och Eklidens skolor. Denna förening engagerar sig endast i musikrelaterade frågor. Den skiljer sig alltså från Järlas och Eklidens skolors föräldraföreningar som arbetar med allmänna frågor i respektive skola.

För att på bästa sätt kunna genomföra verksamheten med hög kvalité krävs god planering och samarbete. Musikkoordinatorn och Föräldraföreningens styrelse träffas regelbundet för ömsesidig information, utbytande av idéer och gemensam planering. Vid något tillfälle per år träffar styrelsen även musiklärarna och skolornas rektorer.

Engagemang på olika nivåer

Som förälder har du många möjligheter att stödja verksamheten vid olika arrangemang. Det kan t ex vara som hjälpförälder vid konserter, som deltagare i olika tillfälliga projektgrupper eller som styrelseledamot i föreningen. Ditt engagemang kan också vara som klassförälder.

Klassföräldrar inom NMK

Grundregeln vid utnämning av klassföräldrar är att man på frivillig basis, går i bokstavsordning enligt barnens efternamn. Det är fyra barns båda vårdnadshavare som är klassföräldrar för ett helt läsår. Av organisatoriska skäl delas inte klassföräldraskap upp terminsvis.

Observera att turodningen kan påverkas av att elever slutar och nya tillkommer. Den kan också förändras i samband med att klasserna ombildas inför åk 7. När detta händer eller om det uppstår tveksamheter hanterar klassens styrelserepresentant i NMKFF utnämningen av nya klassföräldrar.

Sidan uppdaterades: