Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

InfoMentor - FAQ

Frågor och svar om InfoMentor för medarbetare

Vad har medarbetare för användarnamn och lösen?


Svar:

medarbetare loggar in med sitt nacka användarkonto, det vill säga användarnamnet (kortnamnet 4-6 bokstäver) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Vad har elever för användarnamn och lösenord?


Svar:

Elever loggar in med sitt edu användarkonto, det vill säga användarnamn (förnamn.efternamn) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Vilken är länken till elevers och medarbetares inloggning?


Svar:

Här är länken som personal och elever använder vid inloggning. Kopiera och länka på lämplig plats. Du kan inte göra favorit i din webbläsare eftersom varje inloggning ger unik adress.

Länken är en så kallad Single Sign On, vilket betyder att du som sitter i nackas nät kommer in automatiskt.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Var hittar jag mer information om InfoMentor i systemet?


Svar:

Det finns en manual inne i systemet. Klicka på frågetecknet, så kommer du dit. I manualen finns det förutom beskrivningar i text också korta filmer som förklarar olika funktioner.

Hur hittar jag mina kollegors schema?


Svar:

Stå på startsidan, välj sedan Rapporter > Allmänt > Personal.
Klicka sedan i rutan för Berörd personal > Välj hela tabellen/schemat.

Det går dock inte att se vilken sal personen befinner sig i. För att göra det behöver du gå till NovaSchem.

Finns det en kortlänk till vårdnadshavares inloggning?


Svar:

Det finns ingen kortlänk direkt till inloggningssidorna men däremot en kortlänk som leder till information och inloggningslänkar för vårdnadshavare på Nackas kommunala skolors hemsida.

www.nacka.se/infomentor

Var hittar jag InfoMentors videomanualer?


Svar:

InfoMentor Academy

https://www.infomentor.se/utbildningar/academy/

Hur fungerar boxarna för vårdnadshavare och elev?


Svar:

Funktionerna på startsidan är indelade i olika boxar som ger vårdnadshavare och elev en snabb överblick över all information. Observera att boxarnas antal beror på vilken funktionalitet skolan/förskolan har valt att använda och kan därför variera. Man klickar eller trycker på en box för att öppna och ta del av innehållet och stänger via ikonen i övre vänstra hörnet.

Det är tomt i en/flera av boxarna?


Svar:

Det beror på att skolan inte har lagt in någon information.

Vad innehåller boxarna?


Svar:

Bedömningar – här visas alla elevens bedömningar.
eTestdenna box syns enbart för elever och innehåller digitala prov som lärarna kan lägga ut. Alla skolor har inte denna funktion.
Frånvaro – i denna box visas all frånvaro. Vårdnadshavare kan t ex rapportera frånvaro direkt via mobilen.
Kalender – här finns skolans kalender med information om exempelvis studiedagar, terminstider eller nationella prov.
Klasslista – här finns klasslistan med kontaktuppgifter och du kan enkelt skicka e-post till vårdnadshavare och klassföreståndare.
Kunskapsrum – här syns de kunskapsrum som eleven har tillgång till. Här samlar pedagogen all information till undervisningen.
Nyheter – här visas de nyheter som skolan har publicerat.
Portfoliohär syns de filer som skolan sparat på eleven.
Schema – här ser du schemat och du kan enkelt välja vilken dag, vecka etc du vill titta på.
Uppgifter – här visas elevens uppgifter och här kan eleven kommunicera med sin lärare kring uppgifterna.
Utvecklingssamtal – denna box syns enbart för vårdnadshavare och visas enbart när det finns bokningsbara tider för utvecklingssamtal för ditt barn. När du bokat en tid så visas tiden på första sidan utan att du behöver gå in i boxen.
Veckoplan – en översikt över vad som händer vecka för vecka med veckobrev, information och läxor.

Går det att anpassa elev- och vårdnadshavarvyn i InfoMentor Hub?


Svar:

Ja, kontakta InfoMentor support support@infomentor.se och meddela vilka delar som inte ska synas.

Kan vi integrera InfoMentor med Google Classroom?


Svar:

Ja, det går. Gör en beställning för din enhet via mail till: support@infomentor.se . Integrationen är kostnadsfri.

Elev som har slutat på enheten ligger fortfarande kvar i InfoMentor, hur får jag bort den?


Svar:

En elev som byter skola inom Nackas kommunala skolor blir inaktiverad på den ursprungliga skolan och behöver tas bort manuellt. Den information som finns för eleven överförs till elevens profil på nya skolan.

Gör så här:

 1. Gå via menyn skoladministration och gruppansvar.
 2. Välj aktuell elev genom att bocka i rutan framför namnet.
 3. Klicka på "Flytta till slutat" ute till höger under "Funktioner"
 4. Ett nytt fönster öppnas.
 5. Du bekräftar att du vill flytta eleven till slutat-mappen. Klicka på "OK" i dialogrutan som kommer upp för att ta bort eleven från skolan.

Hur lägger jag in bild från skolfotografiet på elevprofilen?


Svar:

Bilden läggs in manuellt på varje elevkort av personal med administratörsbehörighet. Det går inte att göra det på Ipad.

Kan vi stänga av kommentarer i skolans blogg?


Svar:

Nej, det går inte att stänga av kommentarerna. Alternativet är att ta bort hela bloggen från hubben, kontakta support@infomentor.se

Går det att anmäla frånvaro del av dag?


Svar:

Både administratörer och vårdnadshavare kan anmäla del av dag.

Gör så här:

 1. Gå till skola > grupper
 2. Klicka till höger om elevens namn i elevträdet
 3. Välj lektion/lektioner och klocka på spara.

Hur registrerar medarbetare en betygsvarning?


Svar:

Det finns ingen funktion med namnet ”Betygsvarning” som sådan. De flesta av våra kunder använder sig av omdömesblanketten för detta ändamål. Dvs man går in på aktuell elevs elevprofil, väljer ”Omdömesblanketten” och sedan fyller man i ”Riskerar att inte uppnå målen” i aktuellt/aktuella ämne(n).

Detta går även att göra på flera elever i en klass/grupp samtidigt genom att gå in på grupprofilen, välja ”Omdömesblankett”, välja aktuellt ämne och markera eleverna precis som ovan.

Denna information kan ni sedan se i analysverktyget under fliken ”Måluppfyllelse (Nya InfoMentor)” > ”Omdömesblanketten” > ”Elevöversikt – kunskapsutv.”

Hur kan jag som elev kontakta min lärare från InfoMentor Hub?


Svar:

Gör som följer:

 1. Klicka på klasslista
 2. Klicka därefter på filtreringsfunktionen längst upp till vänster. Ser ut som en blå tratt
 3. Filtrera på den lärare du vill kontakta och klicka sedan på “Skicka epost”

Kan man som mentor markera flera elever samtidigt och anmäla exempelvis "annan skolaktivitet"?


Svar:

 1. Gå till Skola > grupper
 2. Markera hela klassen i elevträdet
 3. Klicka på frånvaroikonen

  Nu dyker hela klassen upp och du kan markera en, flera eller alla elever som ska ha annan skolaktivitet.

Var kan jag som administratör lägga dokument som elever och vårdnadshavare behöver tillgång till?


Svar:

Det här fungerar endast på grundskolan.

 1. Klicka på Skoladministration > Ämnen (under fliken schema & kalender).
 2. Klicka på Funktioner > Skapa ämne
 3. Döp ämnet till Skolinformation > Välj förkortningen Skolinf. Se till att ämnet är aktivt.
 4. Klicka på fliken Planera > Kunskapsrum> Nytt kunskapsrum.
 5. Döp kunskapsrummet till Skolinformation. Lägg till ämnet Skolinformation, fyll i beskrivning > lägg till både höst- och vårtermin
 6. Markera alla klasser på skolan för att de ska kunna se kunskapsrsummet.
 7. Låt fälten under “Kategorier” och “Reflektion” vara tomma.
 8. Under fliken “Delning och behörighet”, låt “Alla på skolan” vara kvar.

Nu har du ett kunskapsrum där du via fliken “material” kan ladda upp dokument som du vill att skolans elever och vårdnadshavare kan se.

Elever och vårdnadshavare når kunskapsrummet via InfoMentor Hub > Kunskapsrum.

Går det att ta ut frånvarostatistik i procent?


Svar:

Klicka på Skola > Bocka för grupp > Funktioner > Rapporter > Frånvaro – ”Total frånvaro”. Sätt tidsperiod och klicka på ”Visa ytterligare inställningar”.
Välj sedan vad du vill ha och en procentsats.

Sidan uppdaterades: