Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi delar med oss

Våga göra - Våga dela är Nackas kommunala skolors motto. Vi vågar pröva nya sätt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens mellan våra fantastiska medarbetare. Det gör vi genom workshops, inspirationsdagar, nätverk och kollegialt lärande.

Att Våga göra - Våga dela

Ett exempel på Våga göra - Våga dela är våra internationella samarbeten där får vi inspiration, ideér och kunskap som vi kan dra nytta av i våra egna verksamheter som bland annat innehåll, pedagogiska metoder och användning av modern teknik i undervisningen. Samtidigt bidrar vi med att sprida kunskaper, erfarenheter och pedagogiska idéer till de länder vi samarbetar med.

Ett annat exempel på Våga göra - Våga dela är våra inspirationsdagar som vi är mycket stolta över. Vart annat år anordnar vi Nacka Education Summit, NES, som är en mässa för alla våra 2 600 medarbetare i den härliga gamla lokalen Nacka Strandsmässan. Alla våra enheter deltar och visar och sprider goda exempel genom sina montrar, seminarier och föreläsningar.

Vi har även en gemensam inspirationsdag före skolstart i augusti vart femte år då vi samlar alla våra medarbetare på Stockholm Waterfront.

Sidan uppdaterades: