Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Digitala resurser och system

Kontakt och support

Kontakt och Support
På denna sida finner du kontaktuppgifter
och supportvägar för personal och elever.


Personal/elev

- Se respektive system under "Digitala resurser och system".
Klicka på "Kontakt och support"-knappen för aktuellt system.

- Problem med inloggning - konton och lösenord?
Se Inloggningsförfarande på system och program


- För övriga frågor, vänd dig till din kontaktperson på enheten.