Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

Digitala resurser och system

Kontakt och support

Kontakt och Support
På denna sida finner du kontaktuppgifter
och supportvägar för personal och elever.


Personal/elev

- Se respektive system under "Digitala resurser och system".
Klicka på "Kontakt och support"-knappen för aktuellt system.

- Problem med inloggning - konton och lösenord?
Se Inloggningsförfarande på system och program


- För övriga frågor, vänd dig till din kontaktperson på enheten.