Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Nackas kommunala skolor

Föreläsningsserie vårterminen 2023

Under januari till och med mars 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden. Ingen föranmälan behövs utan logga in via Teamslänken som finns vid respektive föreläsning nedan. Föreläsningarna kommer att spelas in och gå att se via Nacka Academy ett par dagar efter att föreläsningen ägt rum.

FÖRELÄSNINGSPROGRAM

Datum

Föreläsning

Målgrupp

23 januari,
kl 15.30-16.15 

"Vanlig jädra undervisning"

Föreläsare: Jonatan Thulin, lärare i idrott och hälsa, åk F-6, Boo gårds skola.

jonatan--thulin240x288.jpg

Innehåll

Det här föredraget handlar i grunden om "vanlig jädra undervisning" men också en undervisning som jag under många år har slipat på och förfinat till något som jag tror på och som jag tycker är bra.

Jag berör i föredraget idrottsämnet i stort men kanske med särskilt fokus på de utmaningar som jag upplever att ämnet har och hur jag arbetar för att möta dem. Jag bjuder på en liten "kokbok" kring lektionsupplägg som är riktade mot dessa utmaningar.

Jag pratar om planering och bedömning, klassrumsledarskap och hur ett positivt förhållningssätt kan göra ämnet roligare både för dig själv och för eleverna.

Jag tar också upp en händelse som kunde ha gått riktigt illa och de lärdomar som jag dragit därifrån.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Idrottslärare i åk F-9 och på gymnasiet.

25 januari, kl 15.30-16.15 

Ämnesövergripande programmering

Föreläsare: Christer Sjöberg, mellanstadielärare och förstelärare på Sigfridsborgs skola.

christer_porträtt_240x288.jpg

Innehåll

Hur kan elevers kunskaper i att skapa egna program hjälpa dem att förstå algoritmers påverkan på människor ur ett samhällsperspektiv?

I föreläsningen ges konkreta exempel på ämnesövergripande programmeringsprojekt som är möjliga att genomföra även för lärare med begränsade erfarenheter av programmering.

Om föreläsaren

Christer Sjöberg är mellanstadielärare och förstelärare med inrikting programmering och matematikutveckling på Sigfridsborgs skola.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare i mellanstadiet, främst de som undervisar i matematik och teknik.

30 januari, kl 15.30-16.15 

Animerade serier i min engelskundervisning

Föreläsare: Stella Savvidou, lärare i åk 4-6, Boo gårds skola.

Stiliani-Savvidou240x288.jpg

Innehåll

Jag presenterar hur jag använder mig av det digitala verktyget Creaza för att skapa animerade serier som en del av min engelskundervisning. Eleverna blir engagerade och jobbar med verktyget på ett mycket entusiastiskt sätt.

Jag kommer även visa på tydliga kopplingarna mellan sättet att arbeta och den nya läroplanen. Elevexempel och lektionsplaneringar kommer också att visas upp. I samma verktyg finns även möjlighet att jobba med tankekartor, podcasts och händelser i samhället, så som FN-dagen.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare i åk 3-9.
2 februari, kl 15.30-16.15 

Våga vara nyfiken!

Föreläsare: Helena Pålsson, bitr. rektor och förstelärare och Lovisa Östberg, speciallärare, Sigfridsborgs skola.

helena-p-480x288.jpg

Innehåll

I vår skola får alla elever plats precis som i vilken skola som helst, men hos oss är vi nyfikna på hur just DU vill ha det. Vi tar hänsyn till individen och betonar skolans uppdrag att möta varje unik elev.

Det syns inte vilka elever som har svårigheter eller superkrafter, som en NPF-diagnos innebär, men genom att skapa viktiga träffar, ronder, samtal och genuin nyfikenhet tar skolan sitt ansvar. Lyssna till oss och hör hur vår skola har utvecklat förståelsen och verksamheten för alla.

Om föreläsarna

Helena Pålsson är biträdande rektor och förstelärare och Lovisa Östberg är speciallärare och förstelärare. De arbetar på Sigfridsborgs skola - en skola som har stort fokus på att alla elever ska våga vara sig själva.

Se filmen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Alla medarbetare inom förskola och skola.
8 februari, kl 15.30-16.15 

Få till det med ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer i alla ämnen

Föreläsare: Anders Lundén Spörndly, skolkurator, Orminge Skola och Björknässkolan.

anders-lunden-240x288.jpg

Innehåll

Föreläsningen förklarar tanken bakom expanderingen av sexualkunskapen i LGR22, hur implementeringen och undervisningen bör (och inte bör) gå till och vad den bör innehålla.

Avslutningsvis introduceras åhörarna till en matris och ett sätt att få överblick på vem som gör vad och när, för att undvika att ämnesområdet missas.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Rektorer, biträdande rektorer, strategiska grupper på skolor. Lärare och elevhälsopersonal med intresse.
14 februari, kl 15.30-16.15 

Skönlitteratur i undervisningen - mod och metod för arbete med läsning i klassrummet

Föreläsare: Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska, Nacka gymnasium.

karin-herlitz240x288.jpg

Innehåll

En praktiskt orienterad föreläsning om hur du kan arbeta med skönlitteratur i högre utsträckning i ditt klassrum. Du får en mängd konkreta tips som du kan applicera på böcker som du vill arbeta med.

Om föreläsaren

Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium. Karin har skrivit läromedel för gymnasiet och en metodbok för lärare på grundskola och gymnasium om just läsning.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare i svenska/engelska på gymnasiet och lärare i åk 4-9 i grundskolan.
15 februari, kl 15.30-16.15 

Ipad, Apple-TV och Google Classroom i matematikundervisningen

Föreläsare: Annelie Adolfsson och Tove Wållberg, lärare i matematik, NO och teknik, åk 4-6, Järla skola.

Annelie-Towe-480x288.jpg

Innehåll

I undervisningen använder vi Ipad med penna och Apple-TV - under presentationen visar vi hur!

Med dessa hjälpmedel kan vi på ett smidigt och effektivt sätt visa elevernas arbete och olika lösningar, och tillsammans i elevgruppen föra matematiska resonemang. Ipaden används också när vi planerar undervisningen och har genomgångar under lektionstid.

Det vi gör på Ipaden under veckan sparas i Classroom. Vi berättar också om hur vi strukturerar elevernas Classroom för att tydliggöra innehållet.

Om föreläsarna

Annelie Adolfsson är förstelärare och PEAK-samordnare i Nacka kommun. Tove Wållberg är förstelärare.

Båda föreläsarna undervisar årskurs 4-6 i matematik, NO och teknik på Järla skola och genomför ett ämnesdidaktiskt FoU-projekt i matematik inom ramen för STLS (Stockholm Teaching and Learning Studies).

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare i matematik och användare av Google Classroom.
16 februari, kl 15.30-16.15 

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Föreläsare: Helena Kvarnsell, förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik, åk 7-9, Björknässkolan.

helenakvarnsell_240x288.jpg

Innehåll

Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilka verktyg ska man välja? När ska man använda dem? Helena Kvarnsell tar upp allt detta och visar varför man ska använda digitala verktyg och hur det kan lyfta undervisningen.

I föreläsningen får du tips på hur du kan använda de digitala verktygen i planering, klassrumsundervisning, hemuppgifter, problemlösning och bedömning.

Helena undervisar i 7-9 men föreläsningen kan nog inspirera även lärare på mellanstadiet och gymnasiet.

Om föreläsaren

Helena Kvarnsell är förstelärare, författare, föreläsare samt MA/NO/TK-lärare på Björknässkolan i åk 7-9.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare i matematik i åk 4-9 och på gymnasiet.
20 februari, kl 15.30-16.15 

Från uppgifts- till lärandebaserad undervisning

Föreläsare: Peter Habbe, lektor i samhällskunskap och sociologi, YBC.

Peter-YBC240x288.jpg

Innehåll

I föreläsningen presenteras hur en undervisningsdesign baserad på kognitionsvetenskapliga strategier leder till ett fördjupat ämneslärande för eleverna som gör att de minns det vi vill lära dem. Det leder också till en undervisning med en tydlig progression av ämneskunskaperna utifrån en holistisk syn på ett ämne.

Om föreläsaren

Peter Habbe är lektor i ämnena samhällskunskap och sociologi och undervisar på gymnasieskolan Young Business Creatives (YBC).

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

SO- och NO-lärare i grundskolan och på gymnasiet.
7 mars, kl 15.30-16.15

Normmedvetenhet - det börjar med dig

Föreläsare: Emma Wilhelm, lärare i åk 4-6 och förstelärare inom normmedvetenhet, Sigfridsborgs skola.

emma-wilhelm-240x288.jpg

Innehåll

Vad innebär det att vara normmedveten? Och varför är det så himla viktigt? Vilken är din normposition? Och vad kan du göra i ditt arbete? Det är bland annat sådana frågor som vi reder ut under föreläsningen.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Alla medarbetare inom förskola och skola.
8 mars, kl 15.30-16.15 

"Mångfald istället för enfald"

Föreläsare: Aisha Lundgren Aslla, pedagogisk utvecklingsledare, Bagarsjöns, Chrysolitens, Källans och Kulingens förskolor och Franziska Forssander, förskollärare, Bagarsjöns förskola.

aisha-fransiska.jpg

Innehåll

Mångfald är en del av Nackas vision. Hur kommer vi dit när vi lever och arbetar i ett segregerat samhälle?

Ett uppdrag är större och mer omfattande än alla andra uppdrag i förskolan och skolan – demokratiuppdraget. Att främja mångfald är en del i arbetet med demokrati och värdegrund.

Vi berättar om hur vi på Bagarsjöns förskola ökar mångfaldskunskaper genom att utgå ifrån en bred variation av högtider och traditioner i vår undervisning. Vi visar hur vi stärker solidariteten genom att synliggöra olikheter på ett positivt sätt.

Vår föreläsning utgår från konkreta exempel som beskrivs i vår bok "Vi gör olika!"

Om föreläsarna

Aisha Lundgren Aslla är pedagogisk utvecklingsledare på Bagarsjöns, Chrysolitens, Källans och Kulingens förskola som ingår i Myrsjö rektorsområde.

Franziska Forssander är ansvarig förskollärare för en äldrebarnsavdelning på Bagarsjöns förskola. Utöver detta arbetar Franziska med utvecklingsuppdrag inom vår enhet.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Alla medarbetare inom förskola och skola.

20 mars, kl 15.30-16.15 

Go international - utveckla din undervisning genom att möta världen

Föreläsare: Carina Meikle, lärare i engelska och spanska, YBC.

Innehåll

Föreläsningen kommer att handla om hur man kan jobba med ämnesövergripande projekt med andra skolor runt om i världen och om hur internationaliseringsarbetet motiverar och engagerar våra elever. Många tror att internationalisering enbart gynnar språkundervisningen, men det är helt fel!

Om föreläsaren

Carina Meikle är lärare i engelska och spanska på gymnasieskolan Young Business Creatives (YBC). Carina har under lång tid bott utomlands men är sedan fem år tillbaka anställd på YBC där hon drivit internationaliseringsarbetet, både med elever och i fortbildningssyfte för medarbetarna.

Se föreläsningen i Nacka Academy
För inloggningsuppgifter kontakta nkssupport@nacka.se

Lärare från förskola till gymnasium.Sidan uppdaterades: