Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framtidens förskola

Inom Nackas kommunala förskolor pågår ett omfattande arbete för att skapa Förskolor som är bäst för världen

`

Förskolor som är bäst för världen!

Under läsåret 2018-2019 pågick fortbildningsinsatser inom ett flertal områden för att skapa Framtidens förskola och möta den nya läroplanen som trädde i kraft hösten 2019. Under åren 2019-2022 fortsätter fortbildningarna där vi under hösten 2022 sätter fokus på lärmiljöerna.

Heldagskonferens i september för för chefer och ledare i förskolan

22 september 2022 planeras en heldagskonferens för chefer och ledare i förskolan med tema lärmiljöer där Katinka Vikingsen från Uppsala universitet föreläser som skrivit boken Rum för lärande samt ateljerista Mimmi Adolfsson och särskilt yrkesskicklig förskollärare Karin Matsson från Kristallen som skapat vägledningsdokumentet Hållbara lärmiljöer för Nackas kommunala förskolor.

Nackas kommunala skolor har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Förskolechefer, utvecklingsledare och medarbetare deltar i arbetet. Framtidens förskolas vision kan läsa mer om längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg om du vill veta mer!

Sidan uppdaterades: