Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framtidens förskola

Inom Nackas kommunala förskolor pågår ett omfattande arbete för att skapa Förskolor som är bäst för världen

`

Förskolor som är bäst för världen!

Under läsåret 2018-2019 pågick fortbildningsinsatser inom ett flertal områden för att skapa Framtidens förskola och möta den nya läroplanen som trädde i kraft hösten 2019. Utifrån aktuell forskning och aktuella ämnen erbjuder vi kontinuerligt fortbildningsinsatser med målet att våra förskolor ska ligga i framkant. Framtidens förskola är även namnet på vår återkommande heldagskonferens där chefer och ledare i förskolan deltar.

Heldagskonferens i oktober för chefer och ledare i förskolan

4 oktober 2023 genomfördes en heldagskonferens för chefer och ledare i förskolan med tema "Att främja och förebygga barns psykiska hälsa". Andreas Jacobsson, projekt- och processledare från Ifous inledde med en föreläsning om förskolans potential att arbeta främjande och lyfte frågor som "Vad är psykisk hälsa?" samt "Vad vet vi om att fråmja psykisk hälsa i förskolan?" Ifous stödmaterial, framtaget för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan, presenterades och tillsammans tittade vi på de olika modulerna i detta material då detta kan vara ett sätt att uteckla verksamheten för att främja psykisk hälsa. Intressanta samtal och diskussioner präglade eftermiddagen och dialoger fördes inom rektorsområdena vad som blir nästa steg. Som alltid är Framtidens förskola en värdefull dag på många sätt.

Den 26 mars 2024 genomfördes vårens heldagskonferens inom ramen för Framtidens förskola. Vi fortsatte med temat förskolans psykiskt hälsofrämjande arbete, ett ständigt aktuellt ämne. Med mycket kunskap inom området föreläste Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare för oss. Våra skickliga medarbetare inom den centrala Barn- och elevhälsan, förskolepsykolog Eva Thormann och specialpedagog Åsa Timan knöt an till hennes föreläsning. Tre nyckelområden stod i fokus: att utveckla de pedagogiska relationernas kvalitet, att satsa på leken och att motverka stress i barngruppen. Utifrån detta kan vi formulera ställningstaganden som blir riktmärken för vårt arbetssätt och en naturlig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Dagen gav nya perspektiv och många intressanta frågeställningar väl värda att arbeta vidare med. Tillsammans gör vi skillnad för våra barn och framtiden!

Nackas kommunala förskolor har en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Förskolechefer, utvecklingsledare och medarbetare är viktiga delar i arbetet. Framtidens förskolas vision finns att läsa mer om längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg om du vill veta mer!

Sidan uppdaterades: