Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Framtidens förskola

Inom Nackas kommunala förskolor pågår ett omfattande arbete för att skapa Förskolor som är bäst för världen

`

Förskolor som är bäst för världen!

Under läsåret 2018-2019 pågick fortbildningsinsatser inom ett flertal områden för att skapa Framtidens förskola och möta den nya läroplanen som trädde i kraft hösten 2019. Under åren 2019-2022 fortsätter fortbildningarna.

Nackas kommunala skolor har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Förskolechefer, utvecklingsledare och medarbetare deltar i arbetet. Framtidens förskolas vision kan läsa mer om längre ner på sidan.

Fortbildningsinsatser under 2021-2022

Anmälan till kursen utmana och stödja 19/10 2021 - 17/2 2022

I samarbete med Uppsala universitet och med medel beviljade av Skolverket har Nackas kommunala förskolor fått 25 platser till kursen Utmana och stödja, som vänder sig till förskollärare i förskolan.

Skolverket bekostar litteratur och föreläsare. Vi står för lokal, förskolan för sin tid.

Preliminära datum för träffarna i Nacka, heldagar: 19/10, 17/11, 8/12, 12/1, 17/2.
Vi återkommer med lokal.
Anmäl er på länken senast 15 augusti
http://nacka.proofx.se/7vCN5lskKyns0holwUfGbC/
Vid fler än 25 sökande, görs ett urval.

Om kursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan
Du får möjlighet att höja din specialpedagogiska kompetens och dina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling.

I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn

Anmälan till kursen Dokumentera kvalitén 23/6 - 11/11 2021

I samarbete med Uppsala universitet och med medel beviljade av Skolverket har Nackas kommunala förskolor fått 25 platser till kursen Dokumentera kvalitén, som vänder sig till både skolledare i förskolan och förskollärare.

Datum
för träffar i Nacka, heldagar: 23/6, 20/8, 16/9, 15/10, 11/11.
Lokal meddelas senare, eventuellt kan vissa delar bli på distans.

Anmäl er på länken senast 26 maj.
http://nacka.proofx.se/4GtyjlA31OELI8oysVsRhB/
Vid fler än 25 sökande, görs ett urval där skolledare och utvecklingsledare eller liknande ledarfunktioner har företräde.

Skolverket bekostar litteratur och föreläsare. Vi står för lokal, förskolan för sin tid.

Om kursen Dokumentera kvalitén
Förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära. Rektorn har ett övergripande ansvar för det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet för hela förskolans verksamhet.

Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig att se hur verksamheten kan styras med stöd av utvärdering och kvalitetsarbete.

Kursen heter Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete. Målgruppen är förskollärare, rektorer eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan.

Du som är förskollärare ska dessutom ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Kursen tar upp förskollärarens och rektorns ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Studier på distans och i din kommun
Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter en överenskommelse med ett universitet eller en högskola.

Finansiering av studierna
Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för deltagarna. Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Ersättning för kurslitteratur
Skolverket betalar kurslitteraturen. Det innebär att deltagaren inte själv behöver köpa kurslitteraturen utan får den när kursen börjar. Efter kursen ska litteraturen finnas tillgänglig på förskolan.

Har du frågor om kursen kontakta Ann Sundman Brott.

Välkommen att kontakta utbildningsstrateg Ann Sundman Brott om du vill veta mer! ann.sundman.brott@nacka.se

Sidan uppdaterades: