Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framtidens förskola

Inom Nackas kommunala förskolor pågår ett omfattande arbete för att skapa Förskolor som är bäst för världen

`

Förskolor som är bäst för världen!

Under läsåret 2018-2019 pågick fortbildningsinsatser inom ett flertal områden för att skapa Framtidens förskola och möta den nya läroplanen som trädde i kraft hösten 2019. Under åren 2019-2022 fortsätter fortbildningarna där vi under hösten 2022 sätter fokus på lärmiljöerna.

Heldagskonferens i september för chefer och ledare i förskolan

22 september 2022 genomfördes en heldagskonferens för chefer och ledare i förskolan med tema lärmiljöer. Katinka Vikingsen från Uppsala universitet som skrivit boken Rum för lärande föreläste samt ateljerista Mimmi Adolfsson från Kristallen som tillsammans med särskilt yrkesskicklig förskollärare Karin Mattson skapat vägledningsdokumentet Hållbara lärmiljöer för Nackas kommunala förskolor. Vikten av att ta ställningstaganden och att utveckla en gemensam pedagogisk idé lyftes fram. Olika perspektiv på hur vi ser på våra lärmiljöer stod i fokus med många spännande frågeställningar att diskutera. Dialoger och bikupor surrade och det gavs möjlighet att nätverka med varandra. En av kommunens förskolor delade även med sig av sin utvecklingsresa som de gjort i arbetet med deras lärmiljöer. En värdefull dag på många sätt och till våren 2023 planeras nästa heldagskonferens.

Nackas kommunala skolor har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Förskolechefer, utvecklingsledare och medarbetare deltar i arbetet. Framtidens förskolas vision kan läsa mer om längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg om du vill veta mer!

Sidan uppdaterades: