Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framtidens förskola

Inom Nackas kommunala förskolor pågår ett omfattande arbete för att skapa Förskolor som är bäst för världen

`

Förskolor som är bäst för världen!

Under läsåret 2018-2019 pågick fortbildningsinsatser inom ett flertal områden för att skapa Framtidens förskola och möta den nya läroplanen som trädde i kraft hösten 2019. Fortbildningarna fortsätter där vi under hösten 2022 sätter fokus på lärmiljöerna inomhus för att under våren 2023 fokusera på lärmiljöerna utomhus.

Heldagskonferens i mars för chefer och ledare i förskolan

21 mars 2023 genomfördes en heldagskonferens för chefer och ledare i förskolan med tema lärmiljöer utomhus. Lotta Söderberg från I Ur och Skur föreläste om "Förskolegården - en arena för barnens utbildning och undervisning". Även Nackas kommunala förskolors utepedagoger Martin Boson och Annika Wiberg bidrog med sina kunskaper på temat "Utepedagogik med läroplanen på gården". De lyfte även fram vägledningsdokumentet Hållbara lärmiljöer som är framtaget för Nackas kommunala förskolor. Ambitionen med vägledningsdokumentet är att bidra med kunskap, utgångspunkter och verktyg för den förskola som vill förbättra sin befintliga utomhusmiljö. Olika perspektiv på hur vi ser på undervisning utomhus, det balanserade risktagandet, den estetiska blicken och pedagogers förhållningssätt på gården bidrog till intressanta diskussioner. Dialoger och bikupor surrade och det gavs möjlighet att nätverka med varandra. En värdefull dag på många sätt och den 4 oktober 2023 äger nästa heldagskonferens rum.

Nackas kommunala skolor har skapat en arbetsgrupp som arbetar med hur verksamheten bäst skapar en gemensam grund för det arbete som kommer. Förskolechefer, utvecklingsledare och medarbetare deltar i arbetet. Framtidens förskolas vision kan läsa mer om längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta utbildningsstrateg Elisabeth Lindberg om du vill veta mer!

Sidan uppdaterades: