Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
PEAK

PEAK i Nacka och Kalifornien

Internationellt samarbete

PEAK - Med start i Kalifornien

PEAK utvecklades av John B. Phillips, VD för The Energy Coalition i Irvine, Kalifornien. Det var i samma veva som vi hade den stora oljekrisen på 1970-talet. John Phillips trodde att inte bara industrier och företag kunde engagera sig i att ”hålla igen” sin energianvändning under kritiska perioder och dyra energitoppar utan även hem och hushåll nu kunde göra likadant. Detta särskilt om barn och ungdomar fick chansen att spela rollen som hemmens ”kloka energiförvaltare”.

PEAK utvecklades och tog fart på 90-talet men det är under de senaste 10-15 åren som PEAK fått sin stora genomslagskraft i Kalifornien.

Samarbete Nacka - Kalifornien

I USA har PEAK sedan 2010 engagerat mer än 200 000 studenter. Främst är det skolor i Kalifornien men antalet medverkande skolor ökar hela tiden. PEAK har även spridits till andra stater i USA.

På 1990-talet startade ett konstruktivt utbyte kring energifrågor mellan Kalifornien och Nacka på tjänstemannanivå.

Sedan 2001 har Nacka kommunala skolor inom ramen för PEAK vävt in utbyten med möten och lärande mellan skolor i Nacka och Kalifornien.

Studiebesök genomförs kontinuerligt mellan Nacka och Kalifornien. Detta för att inspirera men också för att skapa ett konkret lärande och erfarenhetsutbyte samt vidmakthålla kontakterna.

Idag har PEAK både i Nacka och i USA vidgats till att omfatta mer än energifrågor utan nu också vår ”framtida hållbara utveckling”.

I Sverige är det 18 st skolor, dvs alla våra kommunala F-6-skolor i Nacka, som är med och jobbar med PEAK-programmet.

Undervisningsmaterialet PEAK används och utvecklas i samarbete med TEC, The Energy Coalition i Irvine Kaliforninen, och sprids genom PEAK-nätverket inom Välfärd skola. Det har genomförts studieresor till Kalifornien för att besöka TEC, University of Irvine och skolor med inriktning på PEAK och IT/digitalisering.
2021 bytte The Energy Coalition namnet PEAK till "Energy is Everything" med ett utökat utbud inom utbildning till hållbar utveckling. Vi håller kontakten med TEC och har tillgång till deras undervisningsmaterial för att använda i Nackas kommunala skolor.


Sidan uppdaterades: