Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Nackas kommunala skolor

Naturvetenskapligt Centrum

Naturvetenskapligt centrum, NVC, är ett samarbete mellan NTA och PEAK

NVC ska främja och utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik för elever i åk 1- 6

Målet är att öka elevernas intresse och måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik. Genom samverkan når NVC ut med kompetensutvecklande insatser till fler lärare i kommunen, vilket då kommer fler elever till del. Med den här formen av samarbete tar vi bättre vara på de NO/Tk-resurser som finns inom våra respektive grupper, liksom den erfarenhet och kompetens som finns hos lärarna på våra skolor.

NTA är ett nationellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik. NTA erbjuder 26 olika teman för lärare och elever från förskolan till åk 9, och omfattar såväl temautbildning, lådor med materiel som kompetensutvecklande tematräffar.

PEAK är en modell och arbetsredskap för hur skolor och elever kan lära sig att arbeta medvetet med att spara energi. PEAK arbetar för en långsiktig hållbar utveckling och vill skapa ett långsiktigt ”energietiskt” förhållningssätt hos elever, lärare och föräldrar.

Reviderade kursplaner i NO och teknik

Under: hösten och våren 2020-2021 erbjuder vi lärare i Nackas kommunala skolor åk 1-9 fyra tillfällen för kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik. Syftet är dels att informera om förändringarna i ämneskursplanerna i NO, biologi, kemi, fysik och teknik, dels att inspirera till en diskussion om:

  • Vilka fördelar ser vi med de förändringar som gjorts?
  • Finns det svårigheter som kan uppstå?
  • Hur kan vi bäst förbereda oss?
  • Vilka idéer om undervisningen kan vi dela med oss av?

Kontakta Pia Larsson som är samordnare för NTA i grundskolan
E-post: pia.t.larsson@nacka.se
Mobil: 070-431 88 79

Peak-NTA.png

Sidan uppdaterades: