Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd att arbeta med entreprenörskap i skolan

Nacka samarbetar med Ung Företagsamhet (UF). Samarbetet gäller för alla medarbetare på kommunala grundskolor. Det innebär att vi har kostnadsfri tillgång till UF:s läromedel och elevaktiviteter. 

Gör dina lektioner spännande!

Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Ung Företagsamhets grundskoleläromedel är framtagna som konkreta verktyg för att arbeta med entreprenörskap i klassrummet, där eleverna får träna på att omsätta idéer i handling och lösa problem.

Tre läromedel från årskurs 1–9:

Vårt samhälle – rekommenderas till åk 1–5

Det här läromedlet tränar eleverna i kommunikation, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig om demokrati, samhällsplanering, yrken och skatt samt hur pengar cirkulerar i ett samhälle.

Se möjligheterna – rekommenderas till åk 5–8

Läromedlet kan användas på både mellan- och högstadiet. Eleverna får olika uppdrag som tränar dem att samarbeta, se behov och hitta lösningar, tänka nytt och kreativt samt att presentera sina idéer. Eleverna får lära sig vad en entreprenör är och sätta sina egna entreprenöriella egenskaper på prov. Se möjligheterna tränar eleverna i att komma på nya idéer och tro på sin förmåga.

Min framtid och ekonomi – rekommenderas till åk 8–9

Här får eleverna lära sig mer om, och reflektera över, framtida karriärvägar och yrkesval. Förutom att eleverna får kartlägga sina förmågor och öva på att sätta personliga mål får de lära hur de sköter sin privatekonomi – och hur den samspelar med det samhällsekonomiska kretsloppet.

Läromedel med kopplingar till centralt innehåll i flera ämnen

Ung Företagsamhets läromedel har kopplingar till centralt innehåll i flera olika ämnen och kan med fördel användas ämnesövergripande. Till läromedlen medföljer konkret utformade lärarhandledningar där även kopplingar till det centrala innehållet i Lgr22 framgår.

Läromedlen är väl anpassade till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen och har kopplingar till kursplanerna i:

  • So-ämnen
  • No-ämnen
  • Teknik
  • Matematik
  • Språk
  • Praktisk-estetiska ämnen

Läs mer om UF och registrera dig

Läs mer om UF, registrera dig som användare och beställ läromedlen här! Det är kostnadsfritt att registrera sig som användare.

Frågor om läromedlen och Ung företagsamhet besvaras av christoffer.orsander@ungforetagsamhet.se, projektledare för grundskolan på UF Sthlm.

Frågor om samarbetet mellan Ung Företagsamhet och Nacka besvaras av jontan.lannemar@nacka.se. utbildningsstrateg.

Sidan uppdaterades: