Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Verksamhetsförlagd utbildning inom Nackas kommunala skolor

Du som valt att studera till lärare är oerhört viktig för oss. Vi är därför måna om att erbjuda en så bra verksamhetsförlagd utbildning som möjligt.

Handledarutbildning för lärare och fritidspedagoger ht 2019

I samarbete med Stockholms universitet samordnar Nackas kommunala skolor handledarutbildning för lärare och fritidspedagoger som vill utveckla sin handledarkompetens. Kursen "Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen" omfattar 7,5 hp.

Sex seminarietillfällen kommer att hållas i Nacka gymnasium. Nedanstående datum och tider gäller oavsett tidigare information:

 • 23 okt  15.00-18.00 i sal E003, Nacka gymnasium
 • 20 nov  15.00-18.00 i sal E003, Nacka gymnasium
 • 12 dec  15.00-18.00 i sal E115, Nacka gymnasium
 • 23 jan  15.00-18.00 i sal E115, Nacka gymnasium
 • 19 feb  15.00-18.00 i sal E003, Nacka gymnasium
 • 17 mars 15.00-18.00 i sal E003, Nacka gymnasium

På kurshemsidan hittar du bland annat schema och annan viktig information, klicka här för att komma till kurshemsidan.
Har du frågor om kursens innehåll, examination m.m. kontakta dina lärare: Gunilla Granath Zillén eller Anna Jonsson.

Ansvarig för informationen på den här sidan är Marta Espinoza e-post: marta.espinoza@nacka.se

Handledarutbildning för förskollärare ht 2019

I samarbete med Stockholms universitet samordnar Nackas kommunala skolor handledarutbildning för förskollärare som vill utveckla sin handledarkompetens.

Kursen ”Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan” omfattar 7,5 hp. Sex seminarietillfällen kommer att hållas i Nacka Stadshus enligt nedanstående datum och tider:

Observera nytt datum för kursstart!

 • Kursstart 10/10 kl 15-18 i lokal Myrsjön, Nacka Stadshus
 • 22/10 kl 15-18 i lokal Vercity 6, Nacka Forum plan 5 Forumvägen 14, (kontorshuset med ingång plan 1 i gallerian på hörnet vid Bodyshop)
 • 20/11 kl 15-18 i lokal Myrsjön, Nacka Stadshus
 • 11/12 kl 15-18 i lokal Myrsjön, Nacka Stadshus
 • 9/1 kl 15-18 i lokal Krokhöjden, Nacka Stadshus

På kurshemsidan hittar du information om bland annat schema och annan viktig information. Klicka här för att komma till kurshemsidan.

Ansvarig för informationen på den här sidan är Marta Espinoza e-post: marta.espinoza@nacka.se

Avtal om verksamhetsförlagd utbildning

Nacka kommun och Nackas kommunala skolor har ingått tre avtal om verksamhetsförlagd utbildning:

 • Samverkansavtal mellan lärosätena i Stockholms län och SKL:s regionförbund
  Avtalet reglerar vilka krav som ställs för att ta emot studenter, ersättning för att ta emot och andra frågor kopplade till VFU. Avtalet som gäller från 1 januari 2019 och tills vidare har ingåtts med kommunala skolhuvudmän i länet
 • Avtal med Stockholms universitet om övningsskolor
  Avtalet innebär att studenterna ska placeras på skolor som bedriver verksamhet enligt övningsskolemodell. Det betyder att det finns många studenter och handledare på samma skola eller förskola. Det finns två så kallade kluster, ett för skolor och ett för förskolor, och de som ingår ska anordna seminarier för att stärka lärarutbildningen. Avtalet gäller från och med höstterminen 2019.
 • Avtal med Uppsala universitet
  Från och med höstterminen 2019 tar vi emot studenter från lärarprogrammen på Uppsala universitet.

Organisation

Lärosätena har VFU-samordnare som kan hjälpa till att hantera frågor om VFU, placeringar, och behörighet.

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive lärosäte:
Stockholms universitet: VFU-sekretariatet på Stockholm universitet
GIH: vfu@gih.se
Södertörns högskola: vfu@sh.se
KTH: linda.larsson@itm.kth.se eller lgiles@kth.se
Kungliga musikhögskolan: vfu@kmh.se
Konstfack: Carolina.Setterberg@konstfack.se
Uppsala universitet: vfu@uadm.uu.se

Arbetet med att administrera studenterna sköts via en digital portal som Stockholms universitet tillhandahåller. I Nacka kommun finns två kommunsamordnare. De hanterar det övergripande arbetet med att placera studenter på praktikplatser, koppla ihop studenter med handledare och att administrera eventuella byten inom kommunen. På respektive skola finns också en samordnare som har kontakt med skolans handledare, svarar på frågor om kapacitet för att ta emot studenter och som deltar i arbetet med professionsnära seminarier.

Vill du veta mer?

I vår plan kan du läsa mer om avtalen, hur placeringen av studenter går till, se vilka skolor och förskolor som ingår i klustren, professionsnära seminarier med mera.

Här finns planen för VFU inom Nackas kommunala skolor och förskolorSidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.