Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utevistelse

Att vara ute i naturen

Naturen är ett rum som ger oändliga möjligheter till utforskning. I naturen finns alltid något som passar alla. Här finns nya material och nya möjligheter, sten, jord, sand, mossa, växter, löv. Vi observerar naturens gång och hur rummet förändras med årstiden. Vi är utomhus varje dag året om och går även iväg på utflykter, bland annat till skogen i vårt närområde.

Att få vara med och uppleva naturen är att vara i ett element som är gjort för människan och inte av. Att leka runt stenar, att ligga under en gran eller att hitta ett liten insekt, det väcker förundran. Lekar som skapas blir oförutsedda.

Uterummet är en värdefull kontrast till innerummet och vi använder oss av naturen i våra projekt, där det vi undersöker speglas och förändras utomhus. I skogen möts alla ämnen matematik, språk, fysik, kemi etc. och berikar och fördjupar det vi utforskar.

När du är i skogen och rör dig tränar du din balans, ditt rörelseutrymme är större och marken är kuperad. Det ger dig en bättre kroppsuppfattning.

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Sidan uppdaterades: