Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltängens förskola ligger vackert intill Skurusundet med skogen runt hörnet. Vi har två förskolebyggnader, två avdelningar per byggnad. För att skapa trygghet och grundläggande värden har vi ett samarbete mellan avdelningarna. Vi anpassar miljön efter barnens utveckling och lärande och genomför kontinuerligt barnskyddsronder. Därför kan vi erbjuda en trygg, säker och stimulerande miljö för varje barn.

På Saltängens förskola ser vi på barnet som aktivt, nyfiket och kompetent. Barnet strävar ständigt efter att öka sin förståelse av omvärlden och sitt eget utforskande. Barnets lust att lära ska utmanas och stimuleras. Vi utgår från att barnet hela tiden lär med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen.
Varje barn får uppleva traditioner, aktiviteter, kultur av hög kvalitet och rutiner där vår värdegrund hela tiden genomsyrar verksamheten.

Kontakten med vårdnadshavare är viktig såväl vid inskolning som vid samtal om varje barns utbildning, lärande och säkerhet på förskolan. Tidig höst har vi föräldramöte då samtliga pedagoger på Saltängen presenterar sig.

Kalendarium HT23

APT
Förskolan stänger kl.15:45

Datum:
16.8
6.9
18.10
15.11
20.12
Planeringsdag
Förskolan stängd
Datum:
14.8
15.8
Föräldramöte
Kl.17-18
Datum:
13.9
Samverkan förskola-hem
Kl.17-18
Datum:
19.10
Julavslutning
med vårdnadshavare
Datum:
13.12

Våra värdeord
Med ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en gemensam kultur.
Med glädje välkomnar vi barn och vuxna med respekt om varandras olikheter för att tillsammans skapa en lärorik förskoletid.

Följande utbildningsmål för läsåret 22/23 

 • Attraktiva livsmiljöer
  Förtroendefulla relationer och trygga barn som utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • Bäst utveckling för alla
  Hållbara lärmiljöer för likvärdig utbildning
 • Starkt och balanserad tillväxt
  Pedagogisk dokumentation på grupp- och individnivå för att följa barnets utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utbildningens kvalitet.
 • Maximalt värde för skattepengarna
  Ekonomier i balans

Sidan uppdaterades: