Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltängens förskola ligger vackert intill Skurusundet med skogen runt hörnet. Vi har två förskolebyggnader, Oceanen med en avdelning och Skeppet med tre avdelningar. För att skapa trygghet och grundläggande värden har vi ett samarbete mellan avdelningarna. Vi anpassar miljön efter barnens utveckling och lärande och genomför kontinuerligt barnskyddsronder. Därför kan vi erbjuda en trygg, säker och stimulerande miljö för varje barn.

På Saltängens förskola ser vi på barnet som aktivt, nyfiket och kompetent. Barnet strävar ständigt efter att öka sin förståelse av omvärlden och sitt eget utforskande. Barnets lust att lära ska utmanas och stimuleras. Vi utgår från att barnet hela tiden lär med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen.
Varje barn får uppleva traditioner, aktiviteter, kultur av hög kvalitet och rutiner där vår värdegrund hela tiden genomsyrar verksamheten.

Kontakten med vårdnadshavare är viktig såväl vid inskolning som vid samtal om varje barns utbildning, lärande och säkerhet på förskolan. Tidig höst har vi föräldramöte då samtliga pedagoger på Saltängen presenterar sig. Under detta möte väljs representanter från varje avdelning till förskolans samverkansmöte.
Samverkansmöte hålls ca tre gånger per läsår. Där diskuteras olika aktuella ämnen.

Våra värdeord
Med ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en gemensam kultur.
Med glädje välkomnar vi barn och vuxna med respekt om varandras olikheter för att tillsammans skapa en lärorik förskoletid.

Vistelsetiden på förskolan är mellan 06.30-17.30

Sidan uppdaterades: