Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevrådet

Elevrådet träffas regelbundet under läsåret. Elevrådet är uppdelat i 1-3 och 4-6, men någon gång varje termin träffas hela elevrådet.

Varje klass deltar med två representanter. Elever är ordförande och sekreterare och biträdande rektor deltar alltid i elevrådets möten.

Elevrådet
- arbetar med frågor som rör hela skolan
- arbetar med sakfrågor som vi vill förbättra, utveckla eller förändra
- är remissinstans för olika typer av frågor t.ex. skolgårdsregler

Varje klass förbereder under klassrådstid frågor och förslag på utvecklingsområden som man vill ta upp på elevrådet.

Protokoll skrivs och delas ut till alla klasser.

Sidan uppdaterades: