Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trygghetsteam

På Sickla skola och Sickla anpassade grundskola ska alla känna sig trygga och kränkande behandling får aldrig förekomma!

Vi som arbetar i Trygghetsteamet är:

  • Catrin Freidenvall, biträdande rektor och ansvarig för teamet.
  • Helena Räf, skolkurator
  • David Martini Calmen, fritidspedagog
  • Linda Marmenfeldt, fritidspersonal
  • Robert Rizzo, fritidspersonal

Trygghetsteamet arbetar aktivt för att förebygga och hindra diskriminering och kränkande behandling. Vi initierar trygghetsvandringar med de yngsta eleverna samt genomför trygghetsenkäter på skolan. Alla medarbetare på skolan är utbildade i en konflikthanteringsmetod som kallas Mini-medling och Trygghetsteamet är dessutom utbildade i sk Stor-medling. Skolans medarbetare kan vända sig till Trygghetsteamet om Mini-medling inte har löst konflikten.

Elever som önskar hjälp från Trygghetsteamet kan lämna en lapp i Trygghetsteamets brevlåda utanför skolsköterskans dörr.

Vi utreder och åtgärdar all eventuell form av kränkande behandling och diskriminering.

Se skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling, för mer detaljerad beskrivning av hur skolan arbetar för ökad trygghet. (PDF-dokument, 787 kB)

Sidan uppdaterades: