Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Skogsstigens förskola

På Skogsstigens förskola har vi en stimulerande miljö för barnen. Den ska väcka nyfikenhet och lust till att leka och lära. Här skapar vi fina relationer mellan barnen och mellan pedagoger och barn.

Skogsstigens förskola ligger tillfälligt i det röda tegelhuset vid Skuru skola. Vi är belägna nära många naturområden om vi besöker för att utforska naturen eller för att leka lekar. Utevistelse och rörelse är en stor del av förskolans verksamhet.

Vi arbetar projektinriktat där vi utgår från barnens intressen. Det är deras utforskande och kreativitet som utgör grunden i den dagliga verksamheten. Vi lägger stor vikt vid en stimulerande miljö så att barnen kan experimentera sig fram till kunskap. Vi pedagoger antar både en undervisande och medforskande roll. För att synliggöra och medvetandegöra barnen själva i lärandet använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg.

Vi vill skapa varje barns bästa förskola - varje dag!

Kalendarium VT24

APT
Förskolan stänger kl.15:45

Datum:
24.1
21.2
27.3
8.5
12.6
Planeringsdag
Förskolan stängd
Datum:
13.6
14.6
Samverkan förskola-hem
Kl.17-18
Datum:
20.3
29.5

Sidan uppdaterades: