Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra värderingar

Trygghet och trivsel - Ansvar och inflytande - Lust och nyfikenhet - Lärande och utveckling
  • Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov och därför har du också ett ansvar att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös
  • Du har rätt att bli sedd och därför kommer vi också att sträva efter att du ska uppmärksamma andra och lyssna till vad de har att säga. Du har rätt att uttrycka dina åsikter och du uppmuntras till att göras så.
  • Du har rätt att vara med och utforma vårt gemensamma arbete och därför har du också ett ansvar att följa våra beslut.
  • Du har rätt att kunna lita på vuxna och barn på Ektorps skolenhet och därför åligger dig också ett ansvar att bidra till ett positivt klimat.
  • Du har rätt att vara unik och du tillåts vara det och därför skall du också visa förståelse för andras tankar, känslor, ord och behov.

Sidan uppdaterades: