Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra värderingar

Trygghet och trivsel - Ansvar och inflytande - Lust och nyfikenhet - Lärande och utveckling
 • Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov och därför har du också ett ansvar att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös
 • Du har rätt att bli sedd och därför kommer vi också att sträva efter att du ska uppmärksamma andra och lyssna till vad de har att säga.
 • Du har rätt att uttrycka dina åsikter och du uppmuntras till att göras så.
 • Du har rätt att vara med och utforma vårt gemensamma arbete och därför har du också ett ansvar att följa våra beslut.
 • Du har rätt att kunna lita på vuxna och barn på Ektorps skolenhet och därför åligger dig också ett ansvar att bidra till ett positivt klimat.
 • Du har rätt att vara unik och du tillåts vara det och därför skall du också visa förståelse för andras tankar, känslor, ord och behov.

Våra mål

 • Förtroendefulla relationer och trygga barn som utvecklas utfifrån sina förutsättningar.
 • Hållbara lärmiljöer för likvärdig utveckling.
 • Pedagogisk dokumentation på grupp-och individnivå för att följa barnens utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utvildningens kvalitet.

Sidan uppdaterades: