Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra satsningar

Särskilda satsningar som görs inom Skuru-Duvnäs rektorsområde.

Trivselledare

Rektorområdets grundskolor är trivselskolor och följer trivselprogrammet.

Trivselprogrammet är en aktivitets- och inkluderingsprogram för skolan, där trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna genom att främja vänliga och respektfulla interaktioner. Programmet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen genom användning av aktiva undervisningsupplägg.

Trivselprogrammet har flera mål, inklusive att öka trivseln och främja ökad och varierad aktivitet under rasterna. Dessutom syftar programmet till att bygga goda vänskapsrelationer, förebygga konflikter och mobbning, främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt, samt att öka aktiviteten i undervisningen.

Genom att kombinera Trivselprogrammet med skolans egna handlingsplaner, är målet att minska mobbning och främja en trygg och inkluderande miljö i skolan.

Läs mer på trivselledare.se

Sidan uppdaterades: