Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansökan

Här kan du göra en ansökan till resursskolan. Ansökan går att göra under ansökningsperioden.
 1. Att göra innan du ansöker

  Tillhör ditt barn målgruppen för resursskolan?
  Resursskolan är till för elever som har en diagnos inom autismspektrum. Eleven ska ha en varaktig och omfattande funktionsnedsättning och behov av att få särskilt stöd i en anpassad lärmiljö.
  Läs mer om målgruppen här.

  Ansökan om placering i resursskola görs av elevens vårdnadshavare gärna i samråd med elevens rektor.

  Till ansökan ska följande dokumentation bifogas:

  • Neuropsykiatrisk utredning som styrker diagnos inom autismspektrumtillstånd.
  • En uppdaterad/aktuell kognitiv bedömning. Vid osäkerhet rådgör med psykolog inom barn- och elevhälsan.
  • Utredning av en elevens behov av särskilt stöd (ej äldre än 6 månader).
  • Beslut om åtgärdsprogram (från de senaste sex månaderna).
  • Utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram.

  Till ansökan ser vi även gärna att följande dokumentation bifogas:

  • Motivering till ansökan.
  • Övrig dokumentation av vikt.
 2. Gör din ansökan

  1. Kommande ansökningsperiod är 4 september tom. 2 oktober. Besked om eleven får en plats eller inte lämnas 23 oktober. Skolstart för antagna elever är måndag 6 november.
  (Kommande ansökningsperioder öppnar då skolan kan ta emot nya elever.)

  2. Har ditt barn skyddade personuppgifter? I så fall kan du inte ansöka digitalt utan behöver skicka in ansökan via post direkt till skolan. Adressen hittar du på sidan Kontakta oss.

  3. Logga in i e-tjänsten med Bank-ID.

  4. Fyll i dina uppgifter och bifoga dokumenten.

  5. Skicka in din ansökan. Om ni är två som ansöker måste den andra personen också signera för att vi ska kunna hantera er ansökan.

  Ansökan till Skuru-Duvnäs resursskola Klicka här för att komma till e-tjänsten
 3. Vad händer sen?

  När ansökningsperioden är avslutad behandlar resursskolans mottagningsteam din ansökan.

  Urval. Resursskolan har ett begränsat antal platser som är fördelade på två elevgrupper, årskurs 1-5 och årskurs 6-9. Mottagningsteamet fastställer inför varje ansökningstillfälle hur många elever som får plats i resursskolans respektive elevgrupp. De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.
  Läs mer om bedömning/urval här.

  Beslut. Det är rektor som fattar slutligt beslut om placering i resursskolan. Du kommer att få besked via e-tjänsten.

  Om du inte är nöjd med beslutet. Det går inte att överklaga ett avslag på en ansökan till resursskolan.

Sidan uppdaterades: