Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pedagogisk inriktning

Skuru-Duvnäs resursskola ger särskilt stöd till elever inom autismspektrumtillstånd.

Skuru-Duvnäs resursskola riktar sig till elever inom autismspektrumtillstånd och som är i behov av att få särskilt stöd i anpassade lokaler och i en mindre grupp.

Resursskolan följer grundskolans läroplan. Den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är anpassad utifrån elevens förutsättningar och behov.

Sidan uppdaterades: