Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Om oss

Skuru-Duvnäs resursskola ger särskilt stöd till elever inom autismspektrumtillstånd som har behov av att få undervisning i en anpassad lärmiljö, i mindre grupp och med hög personaltäthet.

Skuru-Duvnäs resursskola ingår i Skuru-Duvnäs rektorsområde och har sina lokaler i Gula huset vid Skuru skola. Verksamheten bedrivs i en egen byggnad med anpassade lokaler. Det särskilda stödet ges i en mindre grupp av personal med autismspecifik kompetens.

Skuru-Duvnäs resursskola startade hösten 2023 och hade då plats för cirka 14 elever fördelade på årskurserna 1-5 och 6-9 för grundskolan. Antalet platser fastställs utifrån verksamhetens förutsättningar att tillgodose elevernas behov. Skolan planerar att successivt utöka sin verksamhet och när den är fullt utbyggd ha plats för cirka 30 elever.

Fritidsverksamhet

Resursskolan erbjuder fritidshemsverksamhet för elever i årskus 1–6. Från årskurs 4 behöver vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplacering eller förlängd fritidshemsplacering. Eleven erbjuds därefter fritidsverksamhet utifrån elevens och/eller vårdnadshavarnas behov och enligt skollagens bestämmelse.

Elevhälsa

Skolans elever har ett omfattande behov av särskilt stöd och därför har vi en förstärkt elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Vi har tillgång till kurator, specialpedagog/speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska.

Resor till och från skolan

Här finns information om hur man ansöker om skolskjuts.

Sidan uppdaterades: