Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Stavsborgsskolan

Nya Stavsborgsskolan

Beräknas klar augusti 2023

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar en ny större skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger idag.

Detta för att möta det ökade behovet av skolplatser i Älta. PEAB har fått uppdraget att bygga den nya skolan som kommer att rymma 1200 elever från förskoleklass till årskurs nio för att möta det ökade behovet av skolplatser i Älta.

Även nya idrottshallar kommer att byggas. Den nya skolan beräknas stå klar i augusti 2023.

Undertiden som den nya skolan byggs kommer vi att ha tillgång till fina paviljonger uppe vid Strandparksskolan. Vill ni läsa mer om hur arbetet med det går så kan ni gå till evakueringsprojektets sida och läsa.

  • Vy från Almvägen

  • Vy från Älta ishall

  • Vy interiör Hjärtat

Sidan uppdaterades: