Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Stavsborgsskolan

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö planerar en ny större skola på den plats där Stavsborgsskolan ligger idag. Detta för att möta det ökade behovet av skolplatser i Älta. PEAB har fått uppdraget att bygga den nya skolan som kommer att rymma 1200 elever från förskoleklass till årskurs nio för att möta det ökade behovet av skolplatser i Älta. Även nya idrottshallar kommer att byggas. Den nya skolan beräknas stå klar i augusti 2023.

Profilbild saknas

Per Hallsten

Gruppchef, enheten för lokalförsörjning

08-718 82 76

Profilbild saknas

Robert Astrologo

Hemsö

08-501 170 00

Lokalerna ska samnyttjas och kunna användas utanför skoltid för kultur- och fritidsverksamhet, föreningsliv och allmänhet.

För att möjliggöra bygget av nya Stavsborgsskolan kommer verksamheten att flyttas till ersättningslokaler under byggtiden. Läs mer

Nacka kommun och fastighetsägaren Hemsö har arbetat med projektering och planering av projektet. PEAB har fått uppdraget av Hemsö att bygga skolan. Nacka kommun kommer att förbli hyresgäst och driva verksamheten.

Situationsplan diffus med park_2019.jpg

Situationsplan över nya Stavsborgskolan med park.

Sidan uppdaterades: