Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elever är med och utformar nya Stavsborgsskolan

Eleverna på Stavsborgsskolan i Älta är med och utformar sin nya skola. De har designat om stenplattorna från den gamla skolgården och den 19–20 december kommer de att arbeta med att ge nytt liv åt en gammal ek som tidigare fanns på skolområdet.

Innan den gamla skolan revs gjorde fastighetsägaren Hemsö tillsammans med designbyrån Torstensson Art & Design en inventering över vad som kunde återanvändas. Man tog bland annat till vara på bokstäverna ovan entrén, krokar, metallstänger och takplåt. Den gamla stenläggningen sparades också och en nedsågad ek som inte längre kunde stå kvar på skolgården.

Trots att det var osäkert om det gick att göra en redesign av de gamla stenplattorna bestämde man sig för att göra ett försök och att låta eleverna ta fram de nya motiven. Allt föll väl ut, elevernas bilder visade sig vara fullt möjliga att skära ut i plattorna och de kommer alltså nu att pryda den nya skolgården.

Den 19–20 december är det dags för nästa projekt som eleverna ska få medverka i. Då kommer alla elever i sex klasser i årskurs 8 att få ta fram olika budskap under ledning av Poesifabriken. Budskapen ska sedan skäras in i stammen på den ek som tidigare fanns utanför den gamla skolan. När allt är klart ska trädet åter resas på den nya skolgården.

– Det är otroligt roligt och viktigt att eleverna får vara med och påverka. Det stärker dem och bidrar till stolthet och gör sannolikt också att eleverna blir mer rädda om sin skolmiljö. Deras bidrag blir ett avtryck som kommer att leva kvar i många år framåt, säger Dennis Samuelsson Serwadda, biträdande rektor på Stavsborgsskolan.

Eleverna har inte bara involverats i skolans utsmyckning. Stiftelsen Friends har på uppdrag av Peab också intervjuat elever för att ta reda på var i skolmiljön de känner sig otrygga. Resultatet av undersökningen har stämts av mot den planerade utformningen av skolan.

Den nya skolan och elevernas utsmyckning kommer att invigas hösten 2023.

Vill du veta mer? Kontakta Dennis Samuelsson Serwadda, biträdande rektor på Stavsborgsskolan, dennis.samuelssonserwadda@nacka.se, tfn: 070-431 88 12. Olof Wedel, projektledare på Peab Life, olof.wedel@peab.se eller Åsa Thoft, kommunikationschef på Hemsö asa.thoft@hemso.se.

Se Hemsö fastighets film om konstprojektet med stenplattorna.
Läs mer om byggprojektet Nya Stavsborgsskolan.
Läs mer om Stavsborgsskolan.

collage-plattor-1920x1080.jpg
Elevernas skisser och exempel på hur de nygamla stenplattorna kommer att se ut.

Sidan uppdaterades: