Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om återvinningsstationer

Här har vi samlat frågor och svar om återvinningsstationer. Fler frågor och svar hittar du på sopor.nu.
3

Varför ska jag återvinna?


Svar:

Genom att lämna dina förpackningar till återvinning bidrar du till ett hållbart Sverige och en friskare planet. Din återvunna förpackning kan bli en ny förpackning. När vi återvinner materialen flera gånger sparar vi naturresurser och minskar onödiga utsläpp. Vi vill att det ska vara lätt för dig att återvinna och att miljönyttan ska bli så stor som möjligt.

Många vet inte att vi faktiskt är skyldiga enligt lag att sortera vårt avfall. Det gäller både privatpersoner och företag. De företag som tar fram eller säljer förpackningar ansvarar även för att de samlas in och återvinns. Dessa företag kallas producenter och ska enligt lag följa något som kallas för producentansvaret.

Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden.

Läs mer på sopor.nu.

Fick du svar på din fråga?
3

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en kretsloppscentral?


Svar:

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. Du har även möjligheten att lämna gamla batterier i El-kretsens batteriholkar. På de flesta återvinningsstationer finns även insamling av textil i textilbehållare. Återvinningsstationen är till för privatpersoner.

På Nackas bemannade kretsloppscentraler (KLC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande.

Fick du svar på din fråga?
1

Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?


Svar:

Alla förpackningar som lämnas till en återvinningsstation i Nacka transporteras till vår upphandlade omlastningsstation och skickas därefter vidare till olika återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Läs mer på sopor.nu.

Fick du svar på din fråga?
0

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?


Svar:

Sök efter din närmaste återvinningsstation i Nacka och se när den töms och städas på sopor.nu.

Fick du svar på din fråga?
-3

Jag har tappat något i en behållare. Vad gör jag?


Svar:

Gör en felanmälan via vårt formulär och välj kategori: övrigt – tappat föremål. Vår tömningsentreprenör hanterar därefter ärendet. Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat. Om behållaren inte har tömts kan entreprenören mot en kostnad hjälpa till. Det är viktigt att du uppger stations-ID samt vilket materialslag det var i behållaren du tappade saken i. Om möjligt ange ID-nummer på behållaren (metallbricka). Det behövs för att vår entreprenör ska kunna koppla ihop dig med rätt tömmare.

Att ta ut kranbil på plats är förenat med en kostnad. Betalning sker direkt till vår entreprenör, på plats, innan arbetet utförs. Du behöver också identifiera dig till chaufför, med körkort eller annan godkänd ID- handling. ID- handling fotas av. Du är också skyldig att återfylla containern och städa upp på platsen.

Tre prisnivåer (inklusive moms):

  1. Ordinarie körning 750 kr. Chaufför med kranbil är ute på ordinarie rutt och kommer förbi under arbetsdagen och ringer anmälare när de närmar sig. Lyfter, tömmer, övervakar och återfyller i samarbete med anmälaren (max 30 minuter, därefter 750 kr per tillkommande 30 minuter).
  2. Extra 1 875 kr. Vardagar mellan klockan 7-17. Chaufför med kranbil åker ut extra, utanför ordinarie rutt, inom 3 timmar från återkoppling. I övrigt som alternativ A.
  3. Akut 5 000 kr. Övrig tid inklusive helger. I övrigt som alternativ B.
Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: