Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Återvinningsstationer (ÅVS)

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer i Nacka. De är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Producenterna ansvarar för förpackningar

För förpackningar finns det ett producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för insamling och återvinning av produkterna. För återvinningsstationerna ansvarar Förpackningsinsamlingen, FTI, och för singelbehållare (tidningar) ansvarar Nacka vatten och avfall.

Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

På Förpackningsinsamlingens hemsida kan du bland annat:

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

Förpackningar

Förpackningar av plast, metall, papper och färgat och ofärgat glas. Material som inte är en förpackning lämnas till en kretsloppscentral.

Tidningar

Det här ska läggas i behållaren för tidningar (returpapper):

 • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
 • kataloger
 • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
 • skriv- och ritpapper
 • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen. Inbundna böcker lämnas in till återbruk eller för materialåtervinning på någon av Nackas tre kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik.

Batterier

På de flesta återvinningsstationer finns insamling av småbatterier i en så kallad batteriholk.

Textil

På de flesta återvinningsstationer finns insamling av textil i textilbehållare. Läs mer om textil här.

Visste du det här om återvinning?

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
 • 3 av 4 förpackningar återvinns.
 • 9 av 10 tidningar återvinns.
 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!
 • Sverige är bland de absolut bästa nationerna i världen på att återvinna wellpapp och tidningar.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
 • Det är bättre för miljön att använda återvunnen plast, även om den måste transporteras långa sträckor, än att använda olja i plasttillverkningen.
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
 • Schampoflaskor kan bli blomkrukor, bubbelplast kan bli flipflop-skor, pyttipanna-påsar kan bli utegolv.
 • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 5 400 småhus per år.
 • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.
 • Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara.
 • Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Källa: FTI AB. Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar hos FTI.

Sidan uppdaterades: