Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Återvinningsstationer (ÅVS)

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer i Nacka. De är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Producenterna ansvarar för förpackningar och tidningar

För förpackningar och tidningar finns det ett producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för insamling och återvinning av produkterna. För återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, och för singelbehållare (tidningar) ansvarar Ohlssons AB.

Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan du bland annat:

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Återvinningsstationerna städas och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På deras webbplats finns utförlig information om insamling och återvinning av förpackningar. Där kan du också se när stationer töms och städas samt anmäla överfyllda behållare.

Kontakta Ohlssons AB

För enskilda behållare för insamling av tidningar ansvarar Ohlssons AB. Vid behov av städning/tömning, kontakta Ohlssons AB .

 • Telefon: 010-45 00 200
 • E-post

Fastighetsnära insamling

Flerbostadshus och samfällighetsföreningar som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar och tidningar av valfri entreprenör på marknaden. Entreprenören ska vara ansluten till Förpacknings- och tidningsinsamlingen vilket säkerställer att materialet går till återvinning. Här får du hjälp att hitta en entreprenör (FTI).

Avgiftsfri hämtning hemma

Genom företaget TMRs tjänst TMR Pick-Up Service kan du få avgiftsfri hämtning av förpackningar av papper, plast och metall som du lämnar i plastpåsar som tillhandahålls av TMR. Observera att detta inte är Nacka vatten och avfalls tjänst och att vi därför inte kan ansvara för hur väl den fungerar. Läs mer om tjänsten på TMR:s hemsida.

Pappersförpackningar

Visste du det här om återvinning?

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
 • 3 av 4 förpackningar återvinns.
 • 9 av 10 tidningar återvinns.
 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!
 • Sverige är bland de absolut bästa nationerna i världen på att återvinna wellpapp och tidningar.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
 • Det är bättre för miljön att använda återvunnen plast, även om den måste transporteras långa sträckor, än att använda olja i plasttillverkningen.
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
 • Schampoflaskor kan bli blomkrukor, bubbelplast kan bli flipflop-skor, pyttipanna-påsar kan bli utegolv.
 • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 5 400 småhus per år.
 • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.
 • Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara.
 • Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Källa: FTI AB. Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar hos FTI.

Sidan uppdaterades: