Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Återvinningsstationer (ÅVS)

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer i Nacka. De är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Producenterna ansvarar för förpackningar

För förpackningar finns det ett producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för insamling och återvinning av produkterna. För återvinningsstationerna ansvarar Förpackningsinsamlingen, FTI, och för singelbehållare (tidningar) ansvarar Nacka vatten och avfall.

Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

På Förpackningsinsamlingens hemsida kan du bland annat:

Kontakta Förpackningsinsamlingen (FTI)

Återvinningsstationerna städas och sköts av Förpackningsinsamlingen (FTI). På deras webbplats finns utförlig information om insamling och återvinning av förpackningar. Där kan du också se när stationer töms och städas samt anmäla överfyllda behållare.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Flerbostadshus och samfällighetsföreningar som vill ha en utökad service kan idag beställa hämtning av förpackningar av valfri entreprenör på marknaden. Entreprenören ska vara ansluten till Förpackningsinsamlingen (FTI) vilket säkerställer att materialet går till återvinning. Här får du hjälp att hitta en entreprenör (FTI).

Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar 2024

I juni 2022 fattade regeringen beslut om en ny förordning om producentansvar för förpackningar där kommunerna tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen).

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter den 1 januari 2024. Alla bostäder i Sverige ska sedan ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallat fastighetsnära insamling. Hämtningen ska vara delvis vara kostnadsfri för fastighetsägaren.

Nacka vatten och avfall arbetar nu för fullt med att planera för hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt för Nackaborna. När vi vet mer kommer vi informera om detta på hemsidan samt via vårt nyhetsbrev (prenumerera här).

Förändringar för dig med fastighetsnära insamling

De bostadsrättsföreningar och samfälligheter som idag har avtal med en entreprenör för hämtning av förpackningar behöver hålla sig uppdaterade kring vilken entreprenör/entreprenörer som tar över från den 1:a januari 2024, samt kring hur själva insamlingen kommer se ut och fungera. I och med att insamlingsansvaret blir kommunens, får inte fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som Nacka vatten och avfall har upphandlat.

Förändringar för dig utan fastighetsnära insamling

Utöver ytor för mat- och restavfall behöver du som fastighetsägare, brf eller samfällighet börja planera för att avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas), samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav). Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.

Nacka vatten och avfall som tar över insamlingen kommer erbjuda avgiftsfri hämtning av förpackningar* från 1 januari 2024. Utsorteringskrav gäller och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering.

*servicenivå är ännu ej beslutad, kostnad för extratjänster tillkommer.

Läs mer här:

Fastighetsnära insamling av returpapper

Sedan 1 januari 2022 får endast de fem entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper anlitas.

Entreprenör Kundservice Hemsida
LL Bolagen info@llbolagen.se
08-728 32 80
www.llbolagen.se
PreZero atv.ost.se@prezero.com
08-519 331 20
www.prezero.se
Stena kundsupport.stockholm@stenarecycling.se
08-83 23 00
www.stenarecycling.se
Urbaser Info@urbaser.se
020-150 520
www.urbaser.se
Veolia stockholm.recycling@veolia.com
08-445 77 00 
www.veolia.se

Maxtaxa för fastighetsnära insamling

Servicenivå och pris avtalas direkt med den entreprenör som anlitas. Nacka vatten och avfall har dock tagit fram en maxtaxa där det framgår vad du som kund max ska behöva betala för tömning av returpapper fastighetsnära. Här kan du se maxtaxan. (PDF-dokument, 145 kB)

Avgiftsfri hämtning hemma

Genom företaget TMRs tjänst TMR Pick-Up Service kan du få avgiftsfri hämtning av förpackningar av papper, plast och metall som du lämnar i plastpåsar som tillhandahålls av TMR. Observera att detta inte är Nacka vatten och avfalls tjänst och att vi därför inte kan ansvara för hur väl den fungerar. Läs mer om tjänsten på TMR:s hemsida.

Pappersförpackningar

Visste du det här om återvinning?

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
 • 3 av 4 förpackningar återvinns.
 • 9 av 10 tidningar återvinns.
 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!
 • Sverige är bland de absolut bästa nationerna i världen på att återvinna wellpapp och tidningar.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
 • Det är bättre för miljön att använda återvunnen plast, även om den måste transporteras långa sträckor, än att använda olja i plasttillverkningen.
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
 • Schampoflaskor kan bli blomkrukor, bubbelplast kan bli flipflop-skor, pyttipanna-påsar kan bli utegolv.
 • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 5 400 småhus per år.
 • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.
 • Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara.
 • Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Källa: FTI AB. Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar hos FTI.

Sidan uppdaterades: