Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Återvinningsstationer (ÅVS)

Tidningar och förpackningar av glas, kartong/wellpapp, plast och metall lämnar du till en återvinningsstation. På många återvinningsstationer finns även behållare för småbatterier och textil. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer i Nacka. Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter.

Felanmäl återvinningsstation

Fullt eller skräpigt på din återvinningsstation? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas.

Felanmälan återvinningsstation Klicka här för att anmäla fel

Hitta en återvinningsstation och se tömning/städning

Sök efter din närmaste återvinningsstation i Nacka och se när den töms och städas på sopor.nu.

karta-sopor.nu-670X290.png

Klicka på bilden eller här för att komma till den interaktiva kartan med platser och tömningsschema (sidan öppnas på sopor.nu).

Det här kan du lämna på återvinningsstationen

Här sorterar du tidningar, returpapper och förpackningar av papper, plast, metall och glas. Material som inte är en förpackning lämnas på en kretsloppscentral eller mobil kretsloppscentral.

Du har även möjligheten att lämna gamla batterier i El-kretsens batteriholkar. På de flesta återvinningsstationer finns även insamling av textil i textilbehållare. Läs mer om textil här.

Om återvinningsstationer

Återvinningsstationer är bara till för hushållens förpackningar. Företag kan beställa hämtning via en entreprenör eller lämna till en mottagningspunkt. Läs mer om vad som gäller för företag och verksamheter här.

Återvinningsstationer är obemannade och öppna dygnet runt. Stationerna ska vara tillgängliga även för dem som inte har bil.

Producentansvar för förpackningar

Alla förpackningar som säljs i Sverige omfattas av producentansvar. Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den.

1 januari 2024 tog Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producentansvarsorganisationerna. Men producenterna ansvarar även fortsättningsvis för att återvinna förpackningarna. Läs mer i nyhet om att Nacka vatten och avfall tar över återvinningsstationerna.

Mer information

Visste du det här om återvinning?

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar.
 • 3 av 4 förpackningar återvinns.
 • 9 av 10 tidningar återvinns.
 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!
 • Sverige är bland de absolut bästa nationerna i världen på att återvinna wellpapp och tidningar.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
 • Det är bättre för miljön att använda återvunnen plast, även om den måste transporteras långa sträckor, än att använda olja i plasttillverkningen.
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
 • Schampoflaskor kan bli blomkrukor, bubbelplast kan bli flipflop-skor, pyttipanna-påsar kan bli utegolv.
 • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 5 400 småhus per år.
 • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.
 • Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara.
 • Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja.

Källa: sopor.nu. Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar på sopor.nu.

Sidan uppdaterades: