Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

RP prisas som Årets Miljönär i Nacka

I samband med Nacka Företagarträff utsåg Nacka vatten och avfall igår RP till Årets Miljönär och vill genom detta uppmärksamma deras ambitiösa arbete med uthyrning och försäljning av återanvänd inredning för en mer cirkulär ekonomi.

– Vi är jätteglada över att RP blir uppmärksammade på detta fina sätt. Genom sådana här utmärkelser kan vi hjälpa flera företag och organisationer att ställa om till en cirkulär ekonomi genom att se sin inredning som en hållbar resurs, säger John Hultberg Hållbarhetsansvarig och medgrundare RP.

Motiveringen lyder: ” Årets Miljönär uppmärksammas för deras ambitiösa arbete för att främja cirkulär ekonomi genom återanvändning och uthyrning av kontorsinredning. Återbrukad kontorsinredning tål att användas länge och spar både miljö, tid och pengar. Årets Miljönär inspirerar till att tänka andra hand i första hand och vi kan på så vis ta gemensamma kliv och skapa förutsättningar för att nå de lokala miljömålen såväl som de globala målen i Agenda 2030”.

RP är ett företag som grundades i Nacka och finns idag över hela Sverige. RP arbetar med uthyrning och försäljning av hållbar kontorsinredning till företag likväl som privatpersoner.

Det starka fokus RP har på återanvändning bidrar i övergången till en mer hållbar konsumtion och minskade avfallsmängder, helt i linje med Nackas avfallsplan, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Om Miljönär-märkningen

Märkningen Miljönärvänlig har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige och används av Nacka vatten och avfall för att inspirera till hållbar konsumtion. Märkningen tilldelas verksamheter som arbetar med att återanvända, reparera, hyra och låna. Idag finns det 22 stycken verksamheter i Nacka kommun som tilldelats märkningen. I samband med Nacka Företagarträff lyfter Nacka vatten och avfall fram RP´s insatser.

Sidan uppdaterades: