Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska avfallet

För att minska avfallet behöver vi hjälpas åt genom att slänga mindre och konsumera mer hållbart. Du kan bidra till en bättre miljö och samtidigt spara både tid och pengar!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Det är oftast vid tillverkningen den största miljöpåverkan sker. Ju mindre som slängs desto mindre påverkas klimat och miljö och desto mer tid och pengar får du över till annat.

Avfallsminimering är det översta steget i avfallshierarkin, eller avfallstrappan, och det är många gånger bättre för miljön och klimatet än att avfall återvinns.

Tips för att minimera ditt avfall

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Läs mer här om hur du kan minska ditt avfall och spara pengar med tio enkla sätt.

I Nacka finns flera platser där du kan lämna saker till återbruk och det finns flera butiker där du kan köpa begagnade saker. Läs mer om var du kan lämna till återanvändning här.

Köpa begagnade saker. I Nacka finns fler hållbara alternativ på nära håll. Läs mer här och besök gärna en Miljönärmärkt verksamhet.

Slut cirkeln med oss

Cirkulär ekonomi handlar om att ta hand om våra resurser på ett smartare sätt. I stället för att köpa och slänga, möjliggör vi för att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Tillsammans med Unibail Rodamco Westfiled driver vi en cirkulär hubb centralt i Nacka Forum, en plats att byta, dela, låna, laga och lära för att tillsammans ställa om mot framtidens cirkulära samhälle. Här kan du läsa mer om Slut cirkeln och om hur du kan bidra.

Du hittar hubben i Nacka Forum vid glashissen på plan 0, mitt emot Kalaskompaniet.

Nacka vatten och avfalls ansvar

Nacka vatten och avfall arbetar för att uppfylla målen i Nackas Avfallsplan 2021-2026 som rör avfallsförebyggande, återbruk och ökad återanvändning. Vi informerar Nackabor om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas, i enlighet med avfallstrappan, och upplyser om miljövinster med återanvändning. Vi samarbetar med flertalet olika aktörer för att de produkter som lämnas på våra Kretsloppscentraler återanvänds istället för att återvinnas.

Sidan uppdaterades: