Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minska avfallet

Att återvinna avfallet i så hög grad som möjligt är viktigt. Men det räcker inte när jordens resurser minskar och befolkningen ökar. Vi måste alla arbeta för att minimera avfallet. Du kan bidra till en bättre miljö och samtidigt spara pengar!

Allt avfall har från början varit produkter. Vid tillverkningen, som oftast utgör produktens största miljöpåverkan, krävdes råvaror, energi och kemikalier. Genom att undvika att produkter slängs minskar också behovet av nya produkter, vilket minskar påverkan på miljön och klimatet. Att förebygga eller minimera avfallet handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan från början, innan något blivit avfall.

Avfallsminimering är det översta steget i avfallshierarkin, eller avfallstrappan, och det är många gånger bättre för miljön och klimatet än att avfall återvinns.

Vad kan du göra?

Du kan minska mängden avfall och återanvända/återbruka produkter genom att:

 • Minska avfallet genom att följa tipsen i 10 sätt att minska avfallet.
 • lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning via loppisar eller butiker för secondhand, eller sälja det via exempelvis Blocket.
 • Lämna återbrukbara saker såsom möbler, fritidsartiklar, kläder husgeråd etc. till våra kretsloppscentraler. Vi har även klädbehållare på ett stort antal platser i kommunen.
 • tänka efter innan ett köp – behöver jag verkligen köpa det här?
 • köpa begagnade saker. Leta gärna efter märkningen Miljönär-vänlig.
 • besök lokala Facebooksidor såsom t.ex. Älta köp och sälj eller Köp, byt, sälj i Nacka Värmdö.
 • köpa produkter med lång hållbarhet som går att reparera.
 • reparera saker som gått sönder.
 • köpa refill när det är möjligt.
 • köpa tjänster istället för varor, till exempel upplevelsepresenter istället för vanliga paket, som teaterbesök eller en god middag.
 • dricka kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.
 • äta upp dina matrester.
 • planera dina matinköp så att maten hinner tillagas innan den blir för gammal.
 • förvara din mat i rätt temperatur så den håller längre.
 • låna och dela saker med grannar eller vänner som du vet att du bara behöver använda enstaka gånger, som exempelvis verktyg, trädgårdsredskap med mera.
 • byta kläder med vänner och syskon.
 • sätta upp en nej-tack-till-reklam-skylt på brevlådan.

Vad gör Nacka vatten och avfall?

Vi på Nacka vatten och avfall:

 • arbetar för att uppfylla målen i Nackas Avfallsplan 2021-2026 som rör avfallsförebyggande, återbruk och ökad återanvändning.
 • informerar Nackabor om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och upplyser om miljövinster med återanvändning.
 • arbetar för att produkter och avfall som du vill lämna på våra kretsloppscentraler går till återvändning istället för att slängas.
 • samarbetar med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda dem platser för insamling inom kommunen. Idag samarbetar vi med Emmaus, Human Bridge och Myrorna.
 • inspirerar verksamheter i Nacka kommun att ansöka om märkningen Miljönärvänlig.

Miljönärmärkta verksamheter i Nacka

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits farm av branschorganisationen Avfall Sverige för att inspirera till hållbar konsumtion. Märkningen är för alla verksamheter som lagar, lånar och återanvänder.

I Nacka har följande verksamheter tilldelats märkningen:

 • Dieselverkstadens bibliotek, Sickla
 • Forumbiblioteken, Nacka
 • GoodBike, Saltsjöbaden
 • JN Youth and Care AB, Saltsjöbaden
 • Kanonauktioner, Saltsjö-Boo
 • Lindra Second Hand, Sickla
 • MIN EGEN, Saltsjö-Boo
 • Mode III, Nacka
 • Mollamaia, Nacka
 • Myrorna, Nacka
 • Nacka byggnadsvård, Saltsjö-Boo
 • Nacka Missionsförsamlings Returbruk, Björknäs
 • Per Rinaldo cykelverkstad, Saltsjö-Boo
 • Puttis Rackartyg, Saltsjö-Boo
 • Recycling Partner, Kvarnholmen
 • Svenska Cykelservice, Nacka
 • Röda korset, Nacka
 • Saltsjöbadens bibliotek, Saltsjöbaden
 • Stadsmissionen, Sickla
 • Återbrukshuset, Östervik
 • Älta bibliotek, Älta
 • Återbruksdelen, Älta kretsloppscentral, Älta

Avfallsförebyggande program

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. Målen och åtgärderna ska följas upp för att se hur bra det går att uppfylla och genomföra dem.

I den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet för 2018-2023 ”Att göra mer med mindre” konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Där pekas sex områden ut som är särskilt viktiga:

 • bygg- och rivning
 • mat
 • elektronik
 • textil
 • plast
 • nedskräpning

Det är områden där avfallsförebyggande åtgärder kan betyda extra stora vinster för både ekonomi och miljö. Plast och nedskräpning är områden som uppmärksammats de senaste åren både nationellt och globalt. De är utpekade strömmar inom EU Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Läs mer om programmet på Naturvårdsverkets sida.

Sidan uppdaterades: