Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka återbruksnätverk

Nackas återbruksnätverk syftar till att genom samverkan och kunskapsutbyte öka förutsättningarna för återanvändning och cirkulära ekonomi.

Bakgrund

Återbruksnätverket startades i juni 2016 på initiativ av avfallsgruppen på Nacka kommun.

Syftet med nätverket är att genom samverkan och kunskapsutbyte öka förutsättningarna i Nacka för återanvändning och cirkulära ekonomi, såsom att låna, hyra, dela, reparera och uppgradera. Genom erfarenhetsutbyte, inspiration och gemensamma krafter lägger vi grunden till morgondagen hållbara och cirkulära samhälle.

Nacka vatten och avfall bjuder in till träffar 2–3 gånger om året med olika tema. Träffarna ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vidare ordnas en rad olika gemensamma återbruksaktiviteter.

Under året 2023 anordnas följande:

 • Nätverksträff 3 februari kl 09.00-11.00
 • Nätverksträff 1 september kl 9.00-11.00
 • Cirkulär hubb, Nacka Forum. Läs mer om projektet här

Varje medlem agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att öka förutsättningar för återanvändning och cirkulära ekonomi i Nacka.

Anmäl er verksamhet – vi vill bli fler!

Välkommen att anmäla dig till Nackas återbruksnätverk och fortsatta nätverksträffar. Alla företag och organisationer inom återbruk och cirkulära ekonomi är välkomna att delta. Anmäl ert intresse till catarina.ostlund@nvoa.se.

Nätverkets medlemmar

I listan nedan hittar du alla företag och organisationer som är med i nätverket:

 • Atrium Ljungberg
 • Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm)
 • Beijer Byggmaterial
 • Dieselverkstadens bibliotek
 • Forumbiblioteken i Nacka
 • GoodBike
 • Kanonauktioner
 • Lindra Second Hand
 • Mode III
 • Myrorna
 • Nacka byggnadsvård
 • Per Rinaldo cykelverkstad
 • Puttis Rackartyg
 • Returbruk Björknäskyrkan
 • Recycling Partner
 • Rekomo
 • Rinaldo cyklar
 • Röda korset
 • Stadsmissionen
 • Svenska Cykelservice
 • Tapetserare Ylva Gutke
 • Youth & Care

Ansök om att få hämta återbruk

Nacka vatten och avfall vill samarbeta med näringsliv och andra organisationer för att öka andelen material och föremål som återbrukas.

I formuläret nedan kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här.

Efter att du fyllt i dina uppgifter i ansökan kontaktar vi dig för att diskutera ett potentiellt samarbete.

Observera att privatpersoner inte får hämta saker från våra kretsloppscentraler.

Läs mer om Nacka kommuns arbete med Cirkulär ekonomi här.

Nyheter återbruk

RP prisas som Årets Miljönär i Nacka

I samband med Nacka Företagarträff utsåg Nacka vatten och avfall igår RP till Årets Miljönär och vill genom detta uppmärksamma deras ambitiösa arbete med uthyrning och försäljning av återanvänd inredning för en mer cirkulär ekonomi.

Lyckad utlämning av återbruksmaterial till skolor och förskolor i Nacka

Intresset och engagemanget var stort när ett trettiotal skolor och förskolor i går fick möjligheten att hämta kostnadsfritt återbruks- och skaparmaterial, som sorterats ut via ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Myrorna och Youth & Care.

Besök vår återbruksverkstad i helgen

Skapa nytt och användbart av det som annars skulle ha slängts bort. Kom till Monteringshallen i Sickla och släpp loss kreativiteten i vår återbruksverkstad den 1-2 oktober mellan kl. 11–15! På plats finns Johanna Leymann (Slow Fashion) och pratar hållbart mode.

Youth & Care prisas som Årets Miljönär i Nacka

Nacka vatten och avfall har utsett Youth & Care till Årets Miljönär. De fick utnämningen i samband med prisutdelningen på Nacka Företagarträff igår. Företaget uppmärksammas för sitt ambitiösa arbete med återbruk och arbetsmarknadsinsatser.

Nacka vatten och avfall och Beijer Byggmaterial genomför pilotprojekt för byggåterbruk

Nacka vatten och avfall arbetar på olika sätt för att främja en ökad återanvändning och återvinning av avfall. Tillsammans med Beijer Byggmaterial pågår nu ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial från Östervik kretsloppscentral.

Sidan uppdaterades: