Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minimeringsmästarna i Nacka minskar avfallet

Nära 250 hushåll i 50 av landets kommuner deltar i Minimeringsmästarna Sverigekampen. I Nacka deltar 7 hushåll. Tävlingen som startade i oktober och pågår i ett år har nu nått sin mitt och de tävlande hushållen har hittills minskat sitt avfall med hela 30%.

Hushållen som tävlar i Minimeringsmästarna har sedan tävlingens start i oktober inspirerats på tematräffar och gjort utmaningar för att leva mer hållbart och minska sina avfallsmängder. Bakgrunden är klimatkrisen i kombination med en ohållbar resursförbrukning. Sverige konsumerar som om det fanns mer än fyra jordklot i stället för ett enda. Som en följd uppstår nästan ett halvt ton avfall per person varje år.

Inför tävlingens start vägde alla hushåll sitt avfall. Nu när halva tävlingstiden gått har deltagarna vägt igen. Resultatet? En minskning av avfallsmängderna på totalt 30 % bland alla deltagare.

- I Nacka har deltagande hushåll minskat avfallsmängderna med i snitt 34 % och vi är så enormt imponerade och stolta säger projektledare Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall.

Nacka i toppen

I tävlingen tävlar både enskilda hushåll och kommuner. Vid halvtidsavstämningen ligger ett tiotal hushåll och trängs i toppen. Hushållen samlar poäng genom avfallsminskningar, genomförande av utmaningar och deltagande.

– Det är otroligt jämnt i toppen och vi har ett hushåll från Nacka som är med i tätstriden säger Catarina Östlund.

Nacka ligger också bra till i kommunkampen vilket bland annat beror på de deltagande hushållens stora engagemang och vilja att lära sig mer.

– I Nacka valde vi ut en bra blandning av hushåll som redan var engagerade samt några som önskade att bli bättre och hade viljan och drivet att förbättra sig. Hushållen blir peppade av varandra, våra träffar ger kunskap och energi att ta tag i utmaningarna, säger Catarina Östlund.

Catarina Östlund tror också att Nacka vatten och avfalls intresse för frågorna och samverkan med Tyresö kommun och Stena Fastigheter kring projektet bidragit stort.

Tävlingen fortsätter med fokus på delande och textil

Minimeringsmästarna har två teman kvar att ta sig an, tema delande och tema textil. Inom dessa teman får hushållen utmana sig själva att bryta normer genom att testa olika typer av delningsekonomi, men också öva på att vara kreativa med textil som de redan har hemma. Tävlingen engagerar hela familjen och det finns specifika utmaningar som riktar sig till barn.

De tävlande hushållen delar med sig av hur de tar sig an utmaningarna på sociala medier och inspireras av varandra. Goda exempel lyfts upp av tävlingsarrangörer och lokala organisatörer.

– De tävlande hushållen i Minimeringsmästarna delar regelbundet med sig av bra tips och idéer. Även den som inte deltar i den stora tävlingen har möjlighet att bli en digital Minimeringsmästare genom att ta sig an utmaningarna och visa upp sitt resultat på sociala medier, säger Catarina Östlund, Nacka vatten och avfall.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling där ca 250 hushåll från ca 50 av svenska kommuner tävlar om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett års tid. Deltagande hushåll får under tävlingsåret lära sig mer om olika teman och genomföra utmaningar som ska bidra till förändrat beteende. Tävlingen startade hösten 2021 och avslutas 16 oktober 2022.

Nacka vatten och avfall tillsammans med Tyresö kommun och Stena Fastigheter Stockholm samverkar lokalt kring det nationella projektet Minimeringsmästarna.

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner.

Länkar Minimeringsmästarna

Sidan uppdaterades: