Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är tävlingen för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra familjer i den stora Sverigekampen.

Tävla mot hushåll i hela Sverige

I Sverigekampen tävlar du mot andra hushåll i hela Sverige! Hushållens avfallsmängder mäts under tävlingens gång och det hushåll som lyckats minska mest vinner, och blir årets minimeringsmästare. Ni är dessutom med i olika utmaningar. Det kan handla om att laga mat på rester eller anordna en klädbytarträff med kompisar.

Som deltagande hushåll medverkar du på olika tematräffar (fysiska och digitala) på tema matsvinn, textil, farligt avfall, hållbar konsumtion och delande. Du förväntas även att:

  • väga ditt avfall och rapportera in resultatet vid tre tillfällen under året
  • genomföra utmaningar inom respektive tema
  • dela med dig av projektet i dina egna sociala medier

Första träffen i Nacka är inplanerad i slutet på september och följande träffar äger sedan rum fram till oktober 2022.

Ansök nu

Anmälan öppnar den 15 maj och stänger 15 september. Alla typer av hushåll kan söka - ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par.

Rekrytering av familjer i Nacka påbörjas efter sommaren. 5 - 10 ambassadörshushåll i kommer att väljas ut för att utmana varandra och sig själva i att minska sitt avfall.

Läs mer och anmäl dig till minimeringsmästarna här


Samverkan med Tyresö kommun och Stena fastigheter

Nacka vatten och avfall tillsammans med Tyresö kommun och Stena Fastigheter Stockholm samverkar lokalt kring det nationella projektet Minimeringsmästarna. Gemensamma tematräffar kommer att genomföras i både Nacka och Tyresö.

Minimeringsmästarna drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av Avfall Sverige samt deltagande kommuner. Läs mer om Minimeringsmästarna här.

Sidan uppdaterades: