Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Slam och latrin

Beställ slamtömning och läs mer om våra tjänster för slam och latrin.

Vår målsättning är att ersätta alla enskilda avlopp med kommunala

Nacka kommun är en kommun i ständig omvandling. På västra Sicklaön ska det förtätas och byggas stad. I äldre sommarstugeområden, exempelvis i norra Saltsjö-Boo, sker en omvandling till permanent bebyggelse med breddning och förstärkning av gator samtidigt som kommunalt vatten och avlopp dras in. Men först efter år 2030 beräknas alla de enskilda avloppen på fastlandet vara ett minne blott. Till dess kommer kommunen fortsätta att upphandla entreprenörer med uppdraget att bland annat hämta slam och latrin.

Tungt arbete med viktiga arbetsmiljöregler

Både latrinhämtning och slamtömning är tunga arbeten som medför risker. Därför uppmuntrar vi särskilt till eget omhändertagande av latrin via kompostering. Avfallstaxan för latrinhämtning kommer att höjas årligen för att skynda på omställningen. Vid hämtning av latrin och slam finns arbetsmiljöregler som kommunens entreprenör ska följa. Fastighetsägarna har vissa skyldigheter att underlätta hanteringen, läs mer om arbetsmiljö under respektive flik till höger.

Ansökan om slam- eller latrinkompostering skickas till miljöenheten

Miljöenheten är tillsynsmyndighet och ger tillstånd för nya eller förändrade anläggningar för enskilda avlopp. Om du önskar kompostera ditt slam eller latrin så är det till miljöenheten du skickar din anmälan. Miljöenheten gör då en bedömning om ett eget omhändertagande kan ske utan risker för miljö och hälsa.

Läs mer

Sidan uppdaterades: