Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Slamtömning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Nacka vatten och avfalls entreprenör Cija Tank. Läs mer om tömningsintervall och arbetsmiljökrav vid slamtömning på respektive undersida i menyn.

slambil

Du kan beställa följande typer av tömningar:

 • Vanlig tömning under kundservice ordinarie öppettider
  Beställ via formulär här (e-legitimation) eller kontakta kundservice. Tömning sker inom fem arbetsdagar.
 • Expresstömning under kundservice ordinarie öppettider
  Beställ via formulär här (e-legitimation) eller kontakta kundservice. Expresstömning innebär tömning inom 24 timmar. Observera att expresstömning innebär en högre avgift.

  Om beställning görs på en fredag gäller att tömning utförs senast påföljande vardag (oftast måndag). Om beställning sker under helg räknas 24 timmar från första helgfria vardag klockan 8.
 • Jourtömning
  Vid behov av en akut slamtömning (inom 24 h) på kväll och helg utöver ordinarie öppettider kan du beställa jourtömning direkt hos entreprenören Cija Tank via telefonnummer 08-55 66 17 30. Observera att jourtömning innebär en högre avgift.

Avgifter slamtömning

Här hittar du avgifter för slamtömning. I alla avgifter ingår tömning, transport och behandling,

Utebliven tömning

Cija Tank svarar på frågor av teknisk karaktär och det är till Cija Tank du anmäler utebliven tömning. Tel. 08-55 66 17 30 eller order@cija.se.

Vid bomkörning (hinder på vägen orsakat av fastighetsägaren) så ska Cija Tank meddela dig som fastighetsägare/beställare. Det är sedan ditt ansvar att göra en ny beställning av tömning hos kundservice för Nacka vatten och avfall.

Fakturering

Fakturering görs av Nacka vatten och avfall och samfaktureras med sophämtningen kvartalsvis. Om du är osäker på ditt tömningsintervall eller vill kontrollera att kunduppgifterna stämmer, gå in på Mina sidor eller kontakta kundservice.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Att tänka på

Observera att för tömningar på fastland debiteras avgiften efter hur stor tanken är, enligt fasta storleksintervall. (Tidigare togs en fast avgift ut och en rörlig avgift som var kopplad till faktisk tömd mängd slam.) Tips! Planera tömningarna så att du kan undvika express- eller jourtömningar. Då undviker du tilläggsavgifter (som är särskilt höga för boende på öar).

Inför slamtömning - tänk på detta

 • Slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk ska vara lätt tillgängliga och tömningsplatsen ska kunna lokaliseras utan svårighet.
 • Lock, sugkoppling eller manlucka får inte vara övertäckta.
 • Lock eller manlucka får väga högst 15 kilo. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 35 kilo.
 • Rensa från buskar och sly vid anläggningen och på slamtömningsbilens transportväg.
 • Vintertid måste vägen till avskiljaren eller tanken snöröjas och hållas halkfri. Se till att sugledningen inte är frusen! Isolera gärna.
 • Om det är för långt mellan slambilen och avloppsanläggning debiteras en extra avgift för slangdragning. Avgiften debiteras för slangdragning över 10 meter. Läs mer om långa slangdragningar på sidan arbetsmiljökrav till vänster.
 • För sughöjd över 6 meter (mätt från brunnens/tankens botten upp till bilens tank) debiteras en extra avgift.
 • Beställ tömning i god tid! Tömning sker inom fem arbetsdagar efter beställning.
 • Om du önskar beställa en så kallad sluttömning inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp - då behöver du ta upp ett hål i tanken om cirka 60 cm i diameter. Är du osäker på tillvägagångssättet, ring Cija tank på tel. 08-55 66 17 30. En sluttömning innebär att tanken både töms och rengörs. Miljöenheten ställer inget krav på sluttömning men det rekommenderas. Du kan annars få bekymmer om tanken ska fraktas iväg till en avfallsanläggning för kassering

Slamtömning vid enskilda vägföreningar

För de kunder som bor i områden som har enskilda vägföreningar är det vägföreningen som ansvarar för att vägen där slamtömningsbilen (gäller även för sopbilen samt övriga servicefordon) ska köra hålls i ett körbart skick.

Slambilar liksom sopbilar är stora och tunga fordon, vilket gör dem svårare att manövrera jämfört med en vanlig personbil när det är halt och snöigt väglag. För att underlätta för entreprenören kan varje enskild vägförening ringa och meddela namn och telefonnummer till den person som ansvarar för att sandning och plogning utförs i området. Entreprenören har då möjlighet att kontakta ansvarig person redan på morgonen när entreprenören vet om att de ska göra en slamtömning i ett område där det är besvärligt väglag.

Sidan uppdaterades: